София домакинства конференцията "Предизвикателства на кохезионната политика на ЕС 2014 - 2020"Международна конференция "Предизвикателства на кохезионната политика на ЕС 2014 - 2020" се проведе в София. Форумът беше под  патронажа на Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент.


Отиват ли парите от структурните и инвестиционните фондове в смислени проекти , какви са предизвикателствата, свързани с прилагането на политиката на сближаване за 2014 - 2020 г., както и какво ще се промени след  2020 г според г-жа Искра Михайлова можете да чуете в прикачения звуков файл.

Още европейски новини:

www.euranetplus-inside.eu