50 млн. евро повече за "Еразъм+" в бюджета за 2020 г. на ЕС

След като европейските институции се споразумяха за бюджет 2020 година, стана ясно, че общо поетите задължения са определени на 169 милиарда евро. Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков бе единственият български евродепутат, който участва в преговорния екип на Европейския парламент за бюджета.

Балансирано е разпределянето на средствата във всички бюджетни пера, но приоритет са кохезионната политика, земеделието, младите хора, също така иновациите са на върха по финансиране, посочи Новаков. 

Той казва  какъв размер средства се предвижда да стигнат до българските бенефициенти през следващата година? България може да очаква около 4 милиарда лева от ЕС като междинни плащания, и те включват инвестиции в инфраструктурата, малки населени места, транспорт, инвестиции в заетост, фермери, вкл. и директните плащания към тях. Зависи от самите бенефициенти и от тяхната активност дали ще получат тези средства, но България може да разчита на тях, посочи още българският евродепутат. 

Как стои България по отношение на изпълнението на програмния период:
Нашата администрация, вкл. централа и местна се научи да работи с европейски средства. Това личи, тъй като  България е разплатила над средното ниво за ЕС, около 35 % от европейските фондове вече са разплатени. Като 76 са договоренени, и в двата случая това е по-добре от средното, което е в ЕС. Аз мисля, че отново ще бъдем сред държавите, които ще изпълнят  99-100 % от средствата, които са заделени.

По отношение на програма "Еразъм+" - какви ще бъдат промените във финансирането казва Андрей Новаков:  Аз съм един от поддръжниците на програмата, откакто съм в ЕП. Тя е една от най - разпознаваемите и най-популярни програми, които ЕС е имал до момента. Тя трябва да бъде достатъчно финансирана, така че нашите студенти и преподаватели да могат пътуват, да се изграждат, да трупат знания и умения, които след това да предават. Затова ЕП успя да извоюва 50 млн. евро повече, като по този начин бюджетът на Еразъм за 2020 ще стане 2,8 милиарда евро. Само за една година нашата страна има около 13 000 участници  - ученици, студенти, преподаватели, които пътуват и получават своето образование, обучават се и трупат опит, благодарание на тази програма. Това е едно от нещата, за които аз съм изключително доволен.  

2020 година свързана с финансиране от ЕС ще бъде по-добра от 2019-та, заключи Андрей Новаков. Това, което виждам е, че средствата, които заделихме в бюджета са повече. Това означава, че България е сред държавите, които получават повече от бюджета, отколкото внасят. Една солидна гаранция за нашите кметове, студенти, фермери, че ще могат да разчитат на европейската подкрепа и тази година.