Контакти

Eлектронна поща: prolet@bnr.bg


За връзка с нас

Мая Райкова – продуцент   

БНР, бул. "Драган Цанков" № 4 
София 1040

Телефони за връзка:

+359 2 933 63 29


Десислава Маркова - координатор

БНР, бул. "Драган Цанков" № 4
София 1040

Телефони за връзка:

+359885148424

+359 2 933 6377


Facebook: @prolet2017