Контакти


еmail: prolet@bnr.bg


Жени Монева – продуцент
+359 2 9336677, 0884 362 099

Ирина Михалкова - координатор
0884 362 820
Анна Петрова - координатор
0888 252 421

БНР, бул. "Драган Цанков" № 4 
София 1040