Регламент

За провеждане на радиоконкурс за нова българска поп и рок песен

„ПРОЛЕТ”

 

Чл. 1. Конкурсът за нова българска поп и рок песен „Пролет“ се организира от „Музикална къща БНР“, със съдействието на програмите „Хоризонт“, „Христо Ботев“, „Радио София“, дирекция „Международно сътрудничество“, дирекция „Техника“, отдел „Реклама и издателска дейност“ и при необходимост други дирекции и звена в структурата на БНР.

Чл. 2. Конкурсът се провежда ежегодно.

Чл. 3. Време за подготовка и реализация – 6 месеца.

Чл. 4. За участие в конкурса се допускат български поп и рок песни.

Чл. 5. Песните не трябва да са излъчвани в радио и телевизионни програми, да не са издавани на аудио и видео носители, да не са изпълнявани на концерти или други събития и да не са публикувани в Интернет.

Чл. 6. Всяка песен трябва да бъде записана професионално. За да участва песента в конкурса всички автори и изпълнители трябва да декларират своето съгласие.

Чл. 7. Документите за участие се подават чрез сайта на конкурса prolet@bnr.bg, в който са указани всички изисквания, произтичащи от регламента. Ако подадените документи са непълни или не отговарят на изискванията, песента не се допуска до участие. Подадените документи не се връщат на кандидатите.

Чл. 8. Всички участници попълват декларация, с която удостоверяват изпълнението на условията от т. 5 и 6, съгласието си с регламента на конкурса, както и:

  - ако бъдат допуснати до финала на конкурса, песните, с които участват, да бъдат издадени на компакт-диск.

  - участието им в гала концерта да бъде излъчвано (директно и/или „на запис”) по програмите на БНР и една от националните телевизии (по договаряне).

Чл. 9. Етапи на провеждане:

  - декември - обновяване на информацията и визията на сайта на конкурса;

  - януари и февруари - обявяване началото на конкурса по програмите на БНР, активиране на сайта на конкурса „Пролет“ и приемане на документи за участие;

  - март, април – селектиране на номинирани песни. „Селекционна комисия“ съставена от минимум 9 члена (редактори и продуценти от БНР) прослушва допуснатите до участие песни. Всеки член попълва формуляр, в който посочва 12 произведения. Селекционната комисия обработва резултатите и на базата на получен най-голям брой гласове обявява 12-те номинирани песни за участие в конкурса „Пролет“;

  - номинираните песни се публикуват в сайта на конкурса. На този етап започва и многократното им излъчване по програмите на БНР, както и специално изработените кратки спотове, съдържащи части от песните.

Чл. 10. При нарушаване на регламента от страна на участниците, въпреки подписаната декларация по т. 8, те се дисквалифицират.

Мястото на отпадналата песен заема следващата получила най-голям брой гласове. В случаите когато е установено нарушение, а ротацията на песните вече е започнала, броят на номинираните песни се редуцира.

Чл. 11. Оценяване на песните и награди:

  а/ Награди:

     І-ва награда - 3000 лв. и статуетка

     ІІ-ра награда - 2000 лв.

1.  Професионално жури, в състав от 7 души, съставено от композитори, автори на текстове, певци, продуценти и др., определя носителите на наградите в конкурса.

2. С цел постигане на максимална прозрачност, членовете на Професионалното жури оценяват песните независимо един от друг, като никой не знае кои са останалите му колеги. Те попълват формуляр, в който подреждат песните в низходящ ред (от първо до дванайсето място);

3. комисия, определена от дирекция „Музикална къща“ БНР обработва резултатите на журито и определя носителите на I-ва и II-ра награда;

4.  ако се установи, че за I-ва награда две песни са с равен брой точки журито прегласува само тях. Получилата по-малък резултат автоматично заема второто място;

5. при равен брой точки за второ място, наградата се поделя;

6. паричните награди се разпределят поравно между изпълнителите и авторите на музика, текст и аранжимент.

  б/ Специални награди:

- Голямата награда - участие на фестивала „Евросоник“ в Грьонинген – Холандия.

1. Определя се от Селекционната комисия. Наградата осигурява участие на групата или изпълнителя, като представител на България и на БНР в най-големия европейски форум за обмен на съвременна поп и рок музика Европейския съюз за радио и телевизия .

2. В случай, че наградата е присъдена на група, БНР изпраща групата в същия състав, участвал в заключителния гала-концерт на радиоконкурса „Пролет“. Получилите наградата изпълнител или група имат право да бъдат придружени от технически екип до двама души на фестивала „Евросоник“ в Грьонинген .

3. Като част от наградата Българското национална радио поема транспортните разходи, една нощувка и застраховка „Пътуване в чужбина“ на изпълнителя или групата и техния екип. Втората нощувка се поема от организаторите на фестивала.

- Награда на слушателите. Определя се от вота на слушателите на сайта на конкурса. Допуска се гласуването да става само два пъти от един и същи компютър. Тричленна комисия преброява резултатите и на базата на получен най-голям брой точки определя получателя на наградата. Наградата е предметна;

- Награда за дебют – определя се от Селекционната комисия. Наградата е предметна или дава възможност за продуциране на една песен от БНР;

Чл. 12. Организаторът на конкурса „Пролет“ си запазва правото да създава допълнителни специални награди, както и да не връчва гореспоменатите, ако не са на лице условия за това.

Чл. 13. Наградите на конкурса се връчват на гала концерт, който би могъл да се излъчи в програмите на БНР и една от националните телевизионни медии (по договаряне). Реализираната по този начин церемония по връчване на наградите на конкурса „Пролет“ подчертава още веднъж ролята на БНР като популяризатор на съвременна българска поп и рок музика.