Промяна в допуснатите за участие песни

Песента„Болка” - муз., т. и ар. Николо Коцев, изп. група Кикимора се оттегля от участие в конкурса, тъй като е включена в предстоящия албум на групата, който ще бъде реализиран преди много приключването на конкурса.