Опровержение от авторите на песента "Както никой"

Във връзка с публикувания от нас списък на песни, който подлежат на дисквалфикация, тъй като не са спазили регламента на конкурса получихме опровержение от екипа на песента „Както никой“ – Калин Вельов, муз. Калин Вельов, т. Любомир Киров, ар. Светослав Заров. След направена допълнителна обстойна проверка считаме, че възражението на авторите е напълно основетелно. В конкретния случай не е нарушен регламента на конкурса и песента е върната за прослушване.