Радио Варна - другата сцена!

ГОВОРЕЩИЯТ С КАМЪНИ Валери Станков

Представяне на стихосбирката "Говорещият с камъни" на Валери Станков.

ЕДНО БУКЕТЧЕ МОМИНИ СЪЛЗИ

... от пропасти ли с преспи мръснобели, през острите бодили на плета

ще кажеш, че я дърпаха с ченгели! – и цялата във дрипи – пролетта,

из дворчетата с цъфнали зюмбюли ще се окъпе в пролетни роси,

невям и с вишнев цвят ще си забули разчорлените снопчета коси? –

ще спре до мене – старият безделник, ще ми погали бялата брада,

в съня ми – и във моя стих ще стелне прекрасната си рокля в резеда,

и ще си бъдем лика и прилика със пролетта под белите брези! –

ще я посрещна – ако ме повика! – с едно букетче момини сълзи.

март 2019 г.