Радио Варна - другата сцена!

Проф. Розмари Стателова представя новата си книга "Естрада и социализъм. Проблясъци."

| обновено на 28.05.19 в 10:28

В рамките на 28-ия Международен музикален фестивал "Откритие", Варна 2019 проф. Розмари Стателова ще представи новата си книга "Естрада и социализъм. Проблясъци."

В периода от началото на 50-те до 90-те години на ХХ век в България възникна и претърпя голямо развитие едно ярко явление в областта на популярната музика – т.нар. естрадна музика, което придоби изключителна разпространеност. Бяха създадени хиляди и хиляди естрадни песни, дело на български композитори, поети/текстописци, аранжьори, певци и инструменталисти, много от които и до днес са в културната памет на хората в страната. За съжаление, това дело остана неотразено в българската книжнина – музиковедска и друга по насоченост. Предлаганата книга „Естрада и социализъм. Пробляснъци” е опит да се запълни в някаква степен тази празнота.

Проф. Розмари Стателова, доктор на изкуствознанието, е изследовател на музиката и музикалната култура с етномузиколожка и културологична ориентация. Членува в Международния съвет за традиционна музика /ICTM/ и Съюза на българските композитори, секция „Музиколози”. Автор е на десет книги и стотици студии и статии в областта на популярната музика, младежката музикална култура, музиката на малцинствата и друга актуална музикалнокултурна проблематика. Освен в България, трудовете й са публикувани в Германия, Унгария, Русия, Финландия, Франция, Полша и Хърватска.

28 май, Арт салон на Радио Варна