Радио Варна - другата сцена!

Студената война - между миналото и бъдещето, кръгла маса

СТУДЕНАТА ВОЙНА - МЕЖДУ МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО
Организатор - Съюз на учените в България, секция "История" и СУБ - Варна
Съорганизатор - Радио Варна

Модератор - проф.д.ик.н. Нина Дюлгерова (ВСУ "Черноризец Храбър")

Студената война - история или настояще
Валентин Марков (ВСУ "Черноризец Храбър")

Началото на Студената война
доц.д-р Масис Хаджолян (СУБ - Варна)

ООН в или извън Студената война
Доротея Николова (ВСУ "Черноризец Храбър")

Бункерите във Варна - историческа памет и предупреждение
Пресияна Попниколова (ВСУ "Черноризец Храбър")

Правни аспекти на пандемичния геополитически модел
Емануил Манолов (историк)

Турската политика в Нагорно Карабахския конфликт
Симеон Кулиш (историк)
 
Карибската криза - какво ново? и др.


ВАЖНО!  Във връзка с приетите противоепидемични мерки и съгласно разпоредбите, залите на Радио Варна ще работят на максимум 50% от капацитета си. 
Арт салон, голяма зала - от налични 60 седящи места - събитие с максимум 30 души.
Снимка: 22 октомври, Арт салон на Радио Варна