Кои сме ние

Екипът за проверка на факти и твърдения (ЕПФ) на Българското национално радио (БНР) е създаден с мисия да проучва съмнителни твърдения и информационни материали, като идентифицира и разкрива манипулации и дезинформация, базирайки се на доказателства, факти, документи, експертни мнения. Първоначално той фокусира усилията си по теми, свързани с Covid-19.

Екипът за проверка на факти (ЕПФ) е съставен от журналисти, работещи в БНР, чийто статут е уреден със Закона за радиото и телевизията. Той е създаден през ноември 2021 г. със заповед на Генералния директор на БНР след съответните решения на Управителният съвет и Програмния съвет на Радиото.

Членовете на ЕПФ на БНР не получават друго финансиране за дейността си, освен по трудови взаимоотношения с Радиото. Финансирането на БНР е уредено със Закона за радиото и телевизията.

Членове на ЕПФ са:

Георги Николов започва професионалния си път през 2005 г. в международния отдел на ИА „Фокус“ и впоследствие става негов главен редактор. След журналистически стаж в Европейския парламент в Брюксел работи последователно в новосъздадения вестник „Преса“, за кратко в новините на БНТ2, след което в отдел „Международна информация“ на вестник „Труд“. От началото на 2019 г. е редактор в сайта на Българското национално радио.

Ивелина Георгиева е редактор на новините по Програма "Хоризонт" на БНР. Завършила е телевизионна журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2017 г. защитава магистърска теза на тема „Facebook и президентските избори в САЩ и България през 2016 г.“ в магистърска програма „Е-Европа“ към Философския факултет на СУ. Интересите ѝ са насочени към социалните мрежи и тяхната роля като източник на информация. Завършила е курс по журналистическа етика към Медийния съвет в Босна и Херцеговина, обучение към Центъра за медийна свобода и медиен плурализъм във Флоренция, както и по Мобилна журналистика (Mobile journalism) в Сараево. През 2019 г. участва в научното събитие European Youth Science and Media Days към Европейския парламент, което разглежда темата за изкуствения интелект и журналистиката, алгоритмите и етиката.

Мария Петрова е завършила бакалавърска програма по Европеистика и магистратура „Право на ЕС“ в Софийски университет. Работила е като редактор в dnevnik.bg и „Европа Дневник“. В Програма „Хоризонт“ на БНР е редактор в Новинарски център, а преди това е работила и като международен редактор в същата програма. Интереси в областта на международните отношения, правата на човека, екологията.

Полина Начева е магистър по „Журналистика и медии“ в СУ „Св. Климент Охридски“, има и бакалавърска степен по „Актьорско майсторство“ и „Телекомуникации“. Професионалната си кариера започва в ТВ „Европа“. Работила е във ВТК и като сътрудник в БНТ. В БНР постъпва през 2007 г. Работи като репортер, старши редактор и водещ на новини и предавания в програма „Радио София“. Професионалният ѝ път продължава в програма „Хоризонт“, където от 2020 г. до 2021 г. е старши репортер с ресор „Здравеопазване“. От месец юни 2021 г. става част от уеб екипа на БНР.

Росина Петрова е редактор в новините на програма „Хоризонт“ на БНР от 2015 година. Тя е магистър по „Международна журналистика“ и „Литературознание“ и бакалавър по „Българска филология“ и „Икономика“. Има интереси в областта на международните конфликти и вярва, че всяка история може да бъде завладяваща, ако е разказана добре. Съавтор е на подкаста „Тя на трета степен“. Завършила е майсторски клас по Visual Storytelling и е участвала в международни събития към Европейския парламент.