Ива Таралежкова: Партиите излязоха късно с платформите си, с които хората да се запознаят

Снимка: www.fgu.bg

Партиите, които ще участват на изборите, издадоха много късно своите платформи, с които хората да могат да се запознаят, заяви в предаването "Преди всички" Ива Таралежкова от Форум "Гражданско участие". Тази организация се зае да прочете някои от основните тези в платформите на формациите:

По-голямата част от партиите много късно, ако изобщо издадоха някакви платформи и програми, с които да разяснят какви са техните цели и какво възнамеряват да правят, ако влязат във властта. Ние сме се опитали, разбира се, да направим един преглед, който е свързан и с нашия фокус на работа, без да влизаме в подробности по всички обществените сфери. Ние най-вече сме мислили върху трите сфери, които касаят неправителствените организации и гражданския сектор, а това са гражданско участие, добро управление, изборно законодателство и, разбира се, съдебна реформа. Ние правим целия този прочит на платформите и сме разработили три статии по тези три теми, които могат да се видят на нашия сайт, с цел хората, преди да отидат да гласуват, да се запознаят.

Според Ива Таралежкова сътрудничеството с неправителствения сектор в програмите в повечето случаи е просто маркирано

Нашият предварителен анализ на управленските програми създава впечатлението, че повечето от формациите просто маркират сътрудничеството с гражданския сектор и неправителствените организации, без да навлизат в детайли как ще се случи то. Тогава, когато го има, ангажиментите не са конкретни и рядко минават границата на декларацията. Странно е, че в някои платформи се вижда гражданското участие или ролята на неправителствените организации по отношение на противодействието на тероризма, отбраната и т.н. Тук-таме в платформите имаме наченки на гражданско образование, участие на организациите в подобряване на образователната система, околната среда и политиката, насочена към младите хора, но като цяло гражданското участие се възприема като нежелания партньор при определянето на приоритети и мерки. 

Липсват и ангажименти, свързани с промени в изборното законодателство: 

Въпреки че повечето формации след провеждането на националния референдум бяха декларирали, че няма да пренебрегнат волята на суверена и ще разработват промени в Изборния кодекс, конкретни такива ангажименти в управленските програми трудно можем да откроим. Повечето формации използват т.нар. "конструкции", които не са много конкретни, по-скоро са разтегливи, например срещаме понятие като "повече мажиритарност".

Ива Таралежкова отбелязва също. че малко формации предлагат радикална съдебна реформа: 

Има няколко групи предложения, но от този писмен преглед си личи, че т.нар. "системни партии" не предвиждат мерки за дълбинна съдебна реформа, въпреки че това причини трусове в предходния управленски мандат. Големите партии явно се дистанцират от тази тема и най-вече от темата за намаляване на правомощията на главния прокурор. Има различни предложения за това от кого да бъде избиран той, но те са в 2 или 3 от платформите. Мерките, които предлагат за реформиране на съдебната система, са по-скоро палиативни. Само три коалиции поставят като своя цел радикална съдебна реформа.

Разговора на Силвия Великова с Ива Таралежкова можете да чуете от звуковия файл.