Günün Programı
Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2022 Tüm hakları saklıdır

Yoğun bir görev süresinden sonra yerel yönetim yine gündemde

БНР Новини
Photo: BGNES

Su taşkınları ve Sırnitsa Belediyesindeki seçimlerden sonra yerel yönetim konusu yine gündemdedir.Ulusal Belediyeler Derneği’nin uzun yıllık Yürütme Müdürü Ginka Çavdarova Bulgaristan Radyosu önünde güncellik kazanan belediye sorunlarını yorumladı.Geçen yılki su taşkınlarından 140’tan fazla belediye zarar gördü. O zaman ‘akıllı planlama’dan, belediyeler arası bir fonun oluşturulmasından bahsedilmeye başlandı. Bu fikirlerin uygulanmasında nereye varıldı? sorusunu Ginka Çavdarova şöyle yanıtladı:

‘Doğa şu an da önemsemediğimiz meydanokumalar ile karşımıza çıkıyor.Yıllar öncesi meydana gelen en yığınsal doğa afetlerine 20-30 belediye maruz kalırken geçen yıl ülke genelindeki belediyelerin yarısı bunlardan hasar gördü. Derneğimize bağlı olarak meydana getirdiğimiz ‘Belediyelerarası Dayanışma’ Fonu ile güdülen amaç, belediyelerin her yıl belirli bir para miktarını gönüllü olarak yatırmalarıdır. Doğa afeti baş gösterdiğinde ilk 8 saat içinde biz toplanan paraları sağlamak zorundayız. Biliyorsunuz, merkezi mekanizmalar bir ay sonra müdahale ederler.’

Bundan önceki program döneminde Avrupa paralarının benimsenmesinde sık sık yapılan hatalar hangileridir?

‘Birçok hata yaptık. Birçok projenin hazırlık çalışmalarına paralel olarak başlayarak idari kapasite sorununu küçümsedik. Bir Dernek olarak belediye görevlilerinin eğitim ve uygulamalı çalışmalarını örgütledik. Avrupa projeleri bilgilerine erişim sağlamak amacıyla software satın aldık. Bu, projelere elektronik yolla adaylık göstermemize ve proje uygulamalarının sonuçlarını vermemize olanak sağlıyor. Uygulanamayan bürokratik prosedürler ile, durmadan değiştirilen kurallar ile merkezi düzeyde Avrupa Fonları yönetim sistemimizi biz, kendimiz güçleştirdik. Yeni yasal düzenlemelerle bunların ortadan kalıdırılacağını umuyoruz. İktidar, yerel yönetim ve projelere katılım için adaylık gösterenlerin ortak kaygısı yolsuzluktur. Avrupa paralarıyla suiistimale meydan vermeyecek, devlete maksimal yarar sağlayacak yolsuzluk karşıtı eylemleri hepimiz ortaklaşa aramalıyız.’

Protestolar, görev hükümetleri, erken seçimler...Böylesi yoğun bir görev süresinden sonra belediyeler sonbaharda düzenlenecek yerel seçimler için hazır mı?

‘Şimdiye kadar üç Millet Meclisi’nin ve beş hükümetin değiştiği bu kadar yoğun bir görev döneminden geçmemiştik. Toplumsal ortam ve kamuoyu duyarlılığı bu kadar dinamik iken biz de işlerimizi nasıl başaracağız, tartışmalar siyasileştirilecek mi? diye üzerimizde ek gerginlik hissediyoruz. Bulgar kent ve köylerini nasıl geliştirmemiz gerektiğini konuşmanın yerine hangi siyasi partinin şimdiye kadarki kötü durumdan sorumlu olduğunu konuşmak boşunadır. Şimdi çok sayıda köy muhtarlıklarımız var ve bunların başarıyla gelişip ülkemizin idari haritasından silinmeyeceğini ummuyoruz. Böylesi ağır koşullar altında nispeten iyi sonuçlar elde ettiğimizi gözönünde bulundurarak, yerel seçimlere hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Belediye başkanları ile Meclisleri artık deneyim sahibidir ve bu yeni seçilecek olanlara olumlu etkide bulunmalı. Şimdi ulaşılan düzey epey yüksektir ve geriye dönmemiz mantık dışıdır.’

Bulgaristan Belediyeler Derneği ile Balkanlar’dan partner örgütleri ne gibi ortak projeler gerçekleştiriyor?

‘Bulgaristan Belediyeler Derneği, Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetimler Ağı’nın/Network of Associations of Local Authorities of South-East Europe/ girişimcisi ve kurucularından biridir. Bu örgütün daha büyük birikimi olan bir yapısı olarak biz mali desantralizasyon gibi en karmaşık konuda liderlik yapacağız. Mayıs ayında evsahipliğini yapacağımız yıllık görüşme çerçevesinde doğa afetleriyle başetmede gösterilen iyi pratiklerin değiş-tokuşuna ilişkin bir konferans düzenlenecek. Bölgedeki derneklerin eğitimini de örgütlüyoruz. Balkanlar’dan belediyeler, aralarındaki dolaysız temaslara açıktır. Bu iletişim kanalından çok faydalı bilgiler geçiyor ve tarihle ilgili herhangi bir tartışma yürütülmüyor. Biz bunun yerine hangi belediyenin yurttaşlarına daha iyi hizmetler sunduğu konusunu tartışıyoruz ‘

Çeviri: N. Dimitrova


Kategorideki diğer yazılar

Ukrayna’nın Kubey köyünde Bulgar böreği ve kavurma ikramı

Ukrayna’nın Bolgrad bölgesi Kubey köyündeki soydaşlarımız aralarında güzel ve arkaik bir Bulgarcayı kullanarak iletişim kuruyor, Bulgar töre ve geleneklerine uyuyor, sofralarına ise lezzetli Bulgar yemekleridiziyorlar. Köy, tanınmış dilbilgisi uzmanı,..

Eklenme 15.08.2022 15:45

Varna’dan gençler yaşıtlarına meslek seçiminde yardım ediyor

Bize uyan en iyi mesleği nasıl seçeceğiz? Karyerimizi ve meslek yolumuzu belirlerken neyi göz önünde bulunduralım? İş ararken sınıfta okuduklarımız yeterli olacak mı? “Girişimcilikte eğitim atölyesi” adlı programa katılan Varnalı gençler yaşıtlarının bu..

Eklenme 14.08.2022 10:15

Halkın beşte biri kitap okumuyor

Bulgaristan’da en aktif kitap okuyanların 40-65 yaş arası grubun olduğu görüldü. “Bulgar kitabı” birliğinin yaptığı “Bulgaristan vatandaşlarının kitap okuma eğilimlerine dair ulusal araştırma” konulu anket sonuçlarına göre, her beş..

Güncelleme 14.08.2022 10:10