Günün Programı

Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2022 Tüm hakları saklıdır

İllerin ekonomik gelişme düzeyleri büyük farklılıklar gösteriyor

Desislava Nikolova
Photo: BGNES

Piyasa Ekonomisi Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmadan alınan sonuçlar, ülkenin ayrı ayrı bölgeleri arasında ekonomik kalkınma farkının artmakta olduğunu gösteriyor. 2008 yılı öncesinde yaşanan ekonomik büyüme döneminde olduğu gibi, kriz ve krizden sonraki toparlanma döneminde de başkent Sofya çok hızlı tempolarla gelişiyor ve ekonomik faaliyetlerin gittikçe büyük bölümü, başkentte yoğunlaşıyor.

Piyasa Ekonomisi Enstitüsü baş ekonomi uzmanı Desislava Nikolova, ayrıntılarını aktarırken şöyle konuştu:

"Sofya'nın dışında daha birkaç il, gelişerek iyi bir büyüme temposu yakalamayı başarıyorlar. Bunlar Varna, Stara Zagora ve Plovdiv illeridir. Geri kalan illerin büyük bir bölümü az gelişiyor, hatta bazılarında gerileme izleniyor, yani bu illerde GSYİH AB ortalamasına göre düşüyor. Pernik, Kırcali, Silistra ve Razgrad, neredeyse bütün sıralamaların dibinde yer alıyorlar. Bu durum, bu illerin ekonomilerinde mevcut derin yapısal problemlerden kaynaklanıyor ve bu problemler kalkınmanın önünü kesiyorlar".

Doğrudan yabancı yatırımlar ve yerli şirketlerin yatırımları en büyük kentlerin daha büyük hızla gelişmesini sağlayan etkenlerden biridir. Daha iyi refah düzeyi, istihdam ve yüksek gelirlerin anahtarı yatırımlardır. "Son yıllarda AB fonlarının bazı illerdeki gerileme sorununun tek çözümü olduğu görüşü yaygınlık kazandı" diyor Desislava Nikolova ve şunu da ekliyor:

"Bu yıl araştırmayı yaparken AB kaynaklarının bölgeler arasındaki farklılıkların giderilmesine katkı sağlayıp sağlamadığını anlamaya çalıştık. Maalesef bu böyle değil. AB fonları bu farklılıkları daha da artırıyor, çünkü büyük olan ve hızla gelişen iller en çok AB kaynağı değerlendiriyor. Ayrıca büyük illerde insan faktörü de daha güçlü olduğu için geniş kapsamlı, başarılı projeler hazırlanıyor. Oysa daha az gelişmiş olan belediyeler ve illerde, faydalanılan kaynaklar ortalama düzeyin çok altında kalıyor."

Halihazırda başkentte ortalama iş ücreti, maaşların en düşük olduğu il olan Vidin'deki ücretlerin 4 kat üzerindedir. Sofya'da kişi başına düşen milli gelir en az gelişmiş illere göre 2-3 kat daha büyük olup Avrupa ortalamasına çok yakındır. Ancak aynı zamanda ülkenin birçok ilinde kişi başına düşen milli gelir, AB ortalamasının yüzde 20'si ile 40'ı arasında değişiyor.

"Bu sorunun çözümü bölgesel politikanın yeniden anlamlandırılmasıdır. Gerçek desantralizasyon tartışması başlatılmalı, yerel yönetimlere nüfustan tahsil ettikleri doğrudan vergilerin daha büyük bir kısmına tasarruf etmeleri konusunda daha geniş yetkiler verilmeli. Mahalli yönetimler ancak bu şekilde yatırımlar celbetmek ve yeni işyerleri açmak konusunda motivasyon sahibi olacak, çünkü bu bütçelerine daha fazla gelirin girmesi demek. Bu gelirle belediyeler, yukarıdan dayatılan hedefleri değil, yerel toplulukların gelişmesine hizmet eden hedefleri güdebilecekler" diyor Desislava Nikolova.

Bazı bölgelerde geri kalmışlığın giderilmesi güç olacağı için vergiden muaf serbest bölgelerin oluşturulması gibi sıradışı önlemlerin uygulanmasında fayda olacak, aksi halde yatırımcılar oraya ayak basmayacak, çünkü nitelikli elemanların büyük bir bölümü bu bölgeleri artık terketti.


Çeviri:Tanya Blagova


Kategorideki diğer yazılar

Bulgaristan’ın kredi notu görünümü olumlu

Maliye Bakanlığının basın merkezinden alınan bilgiye göre, uluslararası derecelendirme ajansı Fitch Ratings, Bulgaristan’ın yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu BBB olarak doğruladı . Kredi notu görünümü olumlu ve ülkemizin..

Eklenme 22.01.2022 13:11

Bulgar Menkul Kıymetler Borsası’nın 2021 cirosu %106 arttı

Bulgar Menkul Kıymetler Borsası 2021 yılını tarihinin en başarılı yılı olarak kapatırken, 819 milyon leva ciroyla bitirdi. 2020 yılına kıyasla Borsadaki kazançlar %106 arttı.  Bulgar Menkul Kıymetler Borsasında 2021’de  86 863 finansal anlaşma yapıldı...

Eklenme 20.01.2022 17:14

Piyasa Ekonomisi Enstitüsü'nden alternatif devlet bütçesi önerisi

Piyasa Ekonomisi Enstitüsü, 2022 yılına ilişkin geleneksel alternatif bütçesini sundu. Kabinenin bütçe taslağında yüzde 5 oranında enflasyon, yüzde 4,9 oranında GSYİH artışı ve yüzde 4,1 oranında bütçe açığı öngörülmektedir . BNR'ye..

Eklenme 20.01.2022 11:54
Подкасти от БНР