Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2020 Tüm hakları saklıdır

Cuma öğleden sonra

Değeri İyi Bilinmeyen Nimet: Zaman

| Güncelleme 26.06.2020 16:00

Kâinattaki düzenin önemli bir parçası olarak Allah zamanı yaratmıştır. Zaman Allah'ın insana verdiği en önemli nimetlerdendir. Böyle olmakla birlikte kadir kıymeti de o ölçüde bilinmemektedir. Bu sebeple her insan için sayılı olan zamanın parçaları olan saniyeler, dakikalar, saatler, günler, aylar ve yıllar, velhasıl ömür sorumsuzca tüketilmektedir. Aslında ise tüketilen, istihlâk edilip helâke giden insanın kendisidir.

Kur'an ayetleri ve Hazreti Muhammed akıntıya kapılarak hayatını geçiren insanı uyarmaktadır. Her mecliste Adres suresinin okunması, her güne namazla başlanıp namazla bitirilmesi ve aralarda da hep belirli vakitlerde namazın farz olarak kılınması insanda zaman bilinci oluşturan ilahî mekanizmalardır. Zira Allah, insanın zamanı iyi değerlendirip kazanıma dönüştürmesini istemektedir. Böylece geçici bir süre için kendisine sunulan dünya hayatını sonsuz mutluluk yurdunu hazırlayan bir nimet olmasını arzu etmektedir. Akıllı insan da bunu beceren insandır.


Kategorideki diğer yazılar

Ortodoks Kilisesi 12 Havari Yortusunu kutluyor

30 Haziran'da Ortodoks Kilisesi, Aziz 12 Havari Yortusunu kutluyor. Petrus, Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartolomeus, Tomas, Matta, Alfay oğlu Yakup, Yehuda, Simun ve Yehuda'nın yerine seçilen Matta olmak üzere her bir Havari'nin ayrı yortusu..

Eklenme 30.06.2020 08:15

Cuma öğleden sonra

İmam Hatip Liseleri, Bulgaristan'daki Müslüman Türk topluluğunun ahlaklı değerlerine bağlı ve dini kimliğini muhafaza ederek hoşgörülü bir toplum oluşmasına katkıda bulunacak nesiller yetiştirmektedir. Eğitim ve Bilim Bakanlığı denetiminde..

Eklenme 19.06.2020 16:00

Cuma öğleden sonra

İnsan, Allah'ın yeryüzünde var ettiği en şerefli varlıktır. Allah'ın insandan istediği ise bu şerefini koruyup kendisini Yaratanı tanıyıp kulluk etmesidir. Dünya geçici bir yerdir, insanın dünya hayatı da geçicidir. Ancak ölüm sonrası hayat..

Eklenme 12.06.2020 16:37