Günün Programı

Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2021 Tüm hakları saklıdır

“Bonus- Malus” araç sigortaları sistemini kamu tartışmasına açıldı

Photo: BGNES

Bulgaristan’da öngörülen ve “Bonus- Malus” adı verilen yeni sistemin uygulamaya girmesiyle zorunlu araç sigortalarının fiyatı dört kat yükselebilir. Sigorta bedeli belirlenirken sürücüler farklı kategorilerde sınıflandırılacak ve yedi trafik ihlali kıstas alınarak gruplara ayrılacak. Sürücünün gireceği sınıfa göre zorunlu araç sigortasında %23 ile %25 arasında fiyat indirimi hakkı kazanacak. Ancak kategorilerde belirlenen trafik ihlalleri yoğun olan şoförlerin ödeyeceği sigorta %400’e kadar feci bir artış gösterebilecek. “Bonus- Malus” sisteminde yeni düzenlemeye göre, araç sigortasının bedeli sürücünün trafik kurallarına uymasına ve ihlal durumuna bağlı olacak. Zorunlu sigortada yeni fiyat belirleme çizelgesindeki yedi ihlal kıstası 2020 yılı başından çalışmaya başlayacak ve sigortacılar buna bağlı ücret belirleyecek. Zorunlu sigorta bedelinin sürücünün trafik disiplinine göre belirlenmesiyle, sürücülerin trafikte daha titiz ve kurallara karşı daha itaatkar olması hedefleniyor. Araç sigortası şoförün trafikteki tutumuna bağlantılı olsa da, bu sürecin yollardaki güvenliğe ne kadar katkı sağlayacağı hesaplanmadı.

Trafik kazalarını azaltacak etken olur mu, aşırı hız ve ölen ya da yararlananların sayısı azalır mı? Bunun analizi yapılmadı.Trafik Güvenlik Enstitüsü uzmanı Nadejda Minkova şunları belirtti:

Şimdiye kadar sadece masraflar konusunda netlik vardı. Sigortacılar sistemlerini yeni programa uyumlu hale getirmek, bilgi ve enformasyon sistemlerini adapte etmek, yargı giderleri ve İçişleri Bakanlığı’nın bütün süreçlerin teknolojisini hazırlamak ve güvenlik fonları gibi alanlardaki olası masraflar belirlendi.

Sigortacılık açısından Trafik Yasası ihlallerine bağlı trafik cezaları önem arz etmiyor. Sistemin etkili olması için burada motivasyon arttırılmalı. Diğer bir sorun ise, cezaların süresiyle ilgili. Örneğin Trafik yasasında yerleşim yerinde 20- 30 km. daha yüksek hızla giden sürücüye uygulanan cezanın ödenmesi için bir yıl süre veriliyor. “Bonus- Malus” sistemi ise bir aşırı hız cezasının temizlenmesi için 3-4 yıl gibi geniş bir zaman dilimi hakkı veriyor. Bu çok fazla bir süredir.

Toplumdaki beklentilere göre, sürücünün trafik disiplinine göre belirlenecek araç sigortası bedeli “Bonus- Malus” sistemi sürücüler üzerinde düzenleyici ve trafik kurallarına uymalarını sağlayacak etkisi olacak.

Nadejda Minkova ülkede her yıl 300 000 otomobil ilk kaydını yaptırdığını söyledi. Bu da toplam otomobil parkının %10’unu oluşturuyor. Yani her iki otomobil sahibinden birisi beş yıl arayla arabasını değiştiriyor. Aynı zamanda beş yılda her iki sürücüden biri azami bonus olan %25’ten sıfıra dönecek. Çünkü burada genelde eski ve ikinci el arabalar uzun süre kullanılıyor. Böyle bir arabanın sigortası yüksek olacak. O yüzden otomobil sahipleri eski araçlarını daha uzun süre kullanmak zorunda kalacak. Bu ikincil bir risk olacak, diyen Minkova, yollarda çevreye saygılı yeni otomobiller görmek istersek, sigortaları aşırı yükselterek, insanların eski araçlarını yenileriyle değiştirmesine engel olmamalıyız, dedi.

Çeviri: Sevda Dükkancı


Kategorideki diğer yazılar

Kuzeybatı Bölgesi, Avrupa’dan gelen yardımlara rağmen yoksul kalmaya devam ediyor

Ekonomi Bakanlığı’nın operasyonel program etkinliği araştırma sonuçlarına göre Kuzeybatı Bulgaristan, „Yenilik ve Rekabet Gücü” Programı kapsamında yarım milyar leva tahsis edilmesine rağmen, Avrupa’nın en fakir bölgesi olmaya devam ediyor. Bölge..

Eklenme 02.11.2021 13:25

İş yapma eğilimlerinde üç aydan beri düşüş kaydediliyor

Ekim’de ülkemizdeki konjonktürün kötüleştiği gözlemleniyor . Sanayi, perakende ticaret, hizmetler gibi sektörlerdeki iş yapma eğilimlerinde düşüş görülüyor. Yalnız inşaat alanında belirli bir toparlanma var. İşletmecilerin hepsi gelecek 3 ayda..

Eklenme 28.10.2021 13:41

Müteahhitler Odası Müdürü Müh. Valentin Nikolov inşaat fiyatlarında patlamayı yorumluyor

İnşaat sektörü, koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor. Hammadde ve materyal fiyatlarının yukarıya uçması, normal işleyişine dönmeye ek engeller getiriyor. Bununla birlikte, inşaatçılar, gelecek yıl bir dizi faaliyet..

Eklenme 27.10.2021 12:06