Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2020 Tüm hakları saklıdır

Bugün Nikulden kutlanıyor

Efsanelerde ve şarkılarda Nikulden

Aralık ayı geldiğinde sanki tatiller çalışma günlerinden daha fazla oluyor gibi. Noel öncesi geleneksel olarak acil işler zincirine rağmen, isim günleri ve kutlama yapılacak her türlü sebep bizi kendi ritmine çekiyor. Noel öncesi kutlanan büyük günlerden ilki 6 Aralık. Bu tarihte Ortodoks dünyası Aziz Nikolay Mirlikiyski Çudotvorets’i anıyor.

Ortodoks takviminde Noel orucu günlerinin ortasında yer alan Nikulden, en sevilen ve saygı duyulan dini ve halk bayramlarından birisidir. Bugün bankacılar, denizciler, balıkçılar ve isim günü kutlayanlar için özel gün. Bugünde sofrada mutlaka sazan balığı veya da başka geleneksel bir balık yemeği, haşlanmış mısır, buğday veya bulgur ve ritüel ekmeği bulunur.

Birçok Hristiyan azizleri gibi, Aziz Nikola da halk geleneğinde, folkloründe geniş yer alıyor.

İnanca göre, Tanrı dünyayı yaratırken, beş aziz kardeşi bir araya getirmiş ve her birine doğa güçlerinden birisinin yönetimini vermiş. Aziz Nikola’ya ise denizler, nehirler ve göller verilmiş. Halk şarkıları, masalları ve efsanelerinde Aziz Nikola, deniz derinlikleri ve burada yaşayan balıkların, fırtınaların, deniz fırtınalarının hükümdarı, denizci ve balıkçıların koruyucusudur.

Bu hikayeler tamamen Aziz Nikola’nın hayatında anlatılan denizcilerin mucizevi kurtarma hikayesi ile uyumludur. Bazı halk şarkılarında Aziz Nikola’nın kanatları vardır ve sadece denizin dibine ulaşmakla kalmıyor, kanatlarıyla semalara da yükselebiliyor.

Tehlikede olan birisi olduğunda, Aziz Nikola her zaman yardım etmeye hazırdır. Ayrıca atına binmeye hazırlanan yakışıklı bir delikanlı, sakalından kar düşen bir yaşlı olarak da tasvir edilir. Başka bir efsaneye göre, Tanrı, beş aziz kardeşi bir araya topladığında, Aziz Nikola’ya “hizmet ve sofra” görevi verilmiş.

Aziz Nikola Burgas şehri ve Karadeniz kıyısında başka yerleşim yerlerinin koruyucusudur.

Araştırmacılar, Aziz Nikola’nın folklor tasvirinde mitolojideki yarı insan-yarı yılan şeklinden parçalara da rastlıyorlar. Bu şekilde iki can sahibi olan Aziz Nikola bir canlıyla bir yerde bulunuyorken, diğeriyle istediği yere gidebiliyormuş.

Ünlü Bulgar etnografı Dimitır Marinov, bu konuyla ilgili ayrıntılı bir biçimde şarkılar ve hikayeler toplamıştır. Bunlara göre, Aziz Nikola sofradayken denizde bulunan birisinin başı belaya girdiğinde, sofradan ayrılmıyor, uyuyormuş. Aslında bu uyku hali, Aziz Nikola’ya bir canı ile başı belada olan insanların yanına gidip onları kurtarma imkanı veriyormuş.

Ayrıca Aziz Nikola ailenin, aile ocağının, malların koruyucu olarak da biliniyor.

Fotoğraflar: BTA ve BGNES

Çeviri: Özlem Tefikova


Kategorideki diğer yazılar

İliya Uçikov

Gayda ustası İliya Uçikov’un atölyesinde

Gayda, sadece Balaknlar’da değil, aynı zamanda Avrupa’da da geleneksel bir müzik enstrumanıdır. Bulgaristan’a özgü iki tür gayda var – cura ve kaba gayda. Rodoplar ise kaba gaydalarıyla dünyada ün salmış. Onlarca kaba gaydaya ruhunu işlemiş olan..

Eklenme 04.10.2020 04:05

Kiten bütün ülkeden folklor sanatçılarını ağırlıyor

"Halk şarkılarının, dansların ve deniz kokusunun hakim olduğu harika akşamlar bizi bekliyor”- diyor Istranca halk sanatçısı ve “Folklorna pletenitsa” Müzik ve Dans Fetivali Sanat Müdürü Zlatka Stravreva ve devam ediyor. Festivale, ülke genelinden halk..

Eklenme 07.07.2020 05:30

Bugün Enövden Günü

24 Haziran’da kutlanan Enövden, sevilen sayılan bir halk bayramıdır. Ortodoks Hristiyanlığı 24 Haziran “Vaftizci Aziz Yahya Günü” olarak kutladığından dolayı bugüne Aziz Yaz İvan Günü de deniyor. Ayrıca Yanö, Enö, Yanövden, Yazın Ortası ismi altında da..

Eklenme 24.06.2020 03:00