Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2020 Tüm hakları saklıdır

Cuma öğleden sonra

Dünya İmtihan Yeridir

Photo: EPA/BGNES

İnsan, Allah'ın yeryüzünde var ettiği en şerefli varlıktır. Allah'ın insandan istediği ise bu şerefini koruyup kendisini Yaratanı tanıyıp kulluk etmesidir.

Dünya geçici bir yerdir, insanın dünya hayatı da geçicidir. Ancak ölüm sonrası hayat ebedidir, yani ölüm köprüsünden geçen insanı sonsuz bir hayat beklemektedir.

Bu sonsuz hayatın temelleri ise bu dünyada döşenmektedir. Dünya ahiretin tarlasıdır hikmetli sözü bunu ifade etmektedir.

İnsanın dünyadaki durumu bir öğrencinin sınavdaki durumuna benzer. Sıkı bir imtihandan geçmektedir. Hem de kopya, rüşvet gibi imkânlardan da mahrumdur. Elindeki tek imkân iyi bir kul olmaktır.

İyi bir kul olmanın yolu, dolayısıyla dünya imtihanını kazanmanın yolu ise doğru ve sağlam bir inançla Allah'a inanmak, Onun şanına lâyık bir şekilde emir ve yasaklarına uyup erdemli bir hayat yaşamaktan geçmektedir. Tabii, bu yol kolay bir yol değildir, zorluklardan, türlü sınavlardan geçmektedir. Ama inanç ve azim olduğunda aşılamayacak ve geçilemeyecek bir yol da değildir. Ne mutlu inanç, azim ve sabırla zafere yürüyenlere...


Kategorideki diğer yazılar

Ortodoks Kilisesi 12 Havari Yortusunu kutluyor

30 Haziran'da Ortodoks Kilisesi, Aziz 12 Havari Yortusunu kutluyor. Petrus, Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartolomeus, Tomas, Matta, Alfay oğlu Yakup, Yehuda, Simun ve Yehuda'nın yerine seçilen Matta olmak üzere her bir Havari'nin ayrı yortusu..

Eklenme 30.06.2020 08:15

Cuma öğleden sonra

Kâinattaki düzenin önemli bir parçası olarak Allah zamanı yaratmıştır. Zaman Allah'ın insana verdiği en önemli nimetlerdendir. Böyle olmakla birlikte kadir kıymeti de o ölçüde bilinmemektedir. Bu sebeple her insan için sayılı olan zamanın parçaları olan..

Güncelleme 26.06.2020 16:00

Cuma öğleden sonra

İmam Hatip Liseleri, Bulgaristan'daki Müslüman Türk topluluğunun ahlaklı değerlerine bağlı ve dini kimliğini muhafaza ederek hoşgörülü bir toplum oluşmasına katkıda bulunacak nesiller yetiştirmektedir. Eğitim ve Bilim Bakanlığı denetiminde..

Eklenme 19.06.2020 16:00