Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2021 Tüm hakları saklıdır

AB kaynaklarının tahsisinde ulusal plan şartı getirildi

Photo: ЕPА/BGNES

Bulgaristan’da seyreden olaylar Avrupa’da geniş yankı buluyor. Yolsuzluk ve AB fon kaynakları ile suistimaller konusu hala gündemde, buna dair haberler gündemden inmezken, bu bizim AB’deki imajımızı zedeliyor ve yeni kaynakların sağlanmasına birçok yeni control ve sıkı denetimi beraberinde getirecek. AP Sosyalistler ve Demokratlar Birliği milletvekili ve Bütçe Kontrolü Komisyon üyesi Tsvetelina Penkova bu fikri öne sürdü ve yeni dönemde AB finansmanı konusunda görüşlerini ifade etti.

AB Konseyi’nin en uzun ve tartışmalı toplantısı dört gün sürdü. Dört günlük müzakerelerde AB’nin yeni dönem bütçesi tartışıldı. Önümüzdeki yedi yıla dair Mali Çerçeve bütçesi onaylandı, ancak birçok taviz ve sorunlara neden oldu. AB’nin yedi yıllık mali çerçevesi 1,074 trilyon avro olarak kabul edildi.   Bu rakama Covid-19’dan Toparlanma Fonu’ndan 750 milyar avroyu da katmak gerekir. Bu paradan 390 milyarı karşılıksız, 360 milyar avro ise üye ülkelere kredi şeklinde verilecek. Başbakan Boyko Borisov, Bulgaristan’ın bu yeni mali dönemde daha fazla finansman alan nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi Covid-19 krizinden dolayı Avrupa birçok alanda kesenin ağzını sıkmış olsa da, Bulgaristan’a sağlanan kaynak, geçen dönemden daha fazla oldu.


"Bulgaristan için öngörülen 29 milyar avroya, 7 milyardan fazla kaynak Covid-19’dan toparlanma fonundan tahsis edildi. Bü paranın büyük kısmı, her üye ülkeye zaman içinde tahsis edilen uzun dönem mali çerçeve bütçesinden sağlanan paradır. Bulgaristan’a Kohezyon politikası alanında ek kaynaklar onaylandı. Bu alanda daha yüksek bütçenin sağlanması ise, AB ortalamasına ulaşmak için yapılacak adımların çok olduğunu gösteriyor”.

Penkova, bundan önceki bütçelere kıyasla bunda Avrupa kaynaklarının tahsis mekanizmasında önemli yeni şartlar var. Bu süreç, yasaların üstünlüğü şartıyla da sıkı, sıkıya bağlantılı olacak.


"Devlet milli planlar hazırlamakla yükümlü olacak. Bu planlar etkili ve başarılı olmalı ve onun değerlendirmesini Avrupa Komisyonu yapacak. İki değerlendirme derecesi olacak ve final karar AB Konseyi’nin olacak. Milli plan tanıtıldıktan sonra ancak AB kaynaklarının büyük bölümü verilecek.

Pandemi neticelerini çözmek ve ekonomideki değişikliğin üstesinden gelmek Bulgaristan’ın Avrupa kaynaklarını kullanacağı ana önceliklerden olacak.

"Pandeminin ekonomide yol açtığı negative etkiler çok ciddidir. Kaynakların büyük kısmının geri kalan bölgelerin gelişmesi ve kalkınması için kullanılması çok önemli.

Bulgaristan gibi, enerjinin %40’ının kömür endüstrisinden gelen ülkelerdeki durum be ekonomik dalın bir başka şekilde değişmesini gerektirecek.

İş ve istihdam için risk teşkil etmeyen, bu endüstrideki insanların geçimini sağlamak için başka seçenekler sunmak da gerekecek.

Bulgaristan'da AB kaynaklarının kullanıldığı diğer bir ana alan yüksek teknolojiler ve yenilikler olacak. Yeşil sanayi, çevre dostu ekonomi bu geçişe yardım edecek alanlar olacak”.

Fotoğraflar:ЕPА/BGNES, tsvetelinapenkova.eu

Çeviri: Sevda Dükkancı


Kategorideki diğer yazılar

Balkanlar'ın gündemi

Batı Balkanlar bölgesindeki göçmen kaçakçılığından milyonlarca avro gelir sağlanıyor BGNES’in, kısa adı (GITOC) olan Uluslararası Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim’in raporuna dayanarak, pandeminin Batı Balkanlar bölgesindeki göçmen..

Eklenme 14.05.2021 15:35

Teknokrat hükümetten beklentiler ve yaklaşımlar

Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in görev süresi içinde, ikinci teknokrat hükümet “Dondukov” 2’de bulunan Armalı Salon’da, resmi törenle yemin edereki işe başladı. Bakanların bir kısmı Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev döneminde kurulan geçici hükümette..

Eklenme 12.05.2021 16:50
Rumen Radev ve Stefan Yanev, Sofya'da Meçhul asker anıtı önündeNazilere karşı kazanılan zaferin 76. yılı münasebetiyle düzenlen törende.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev 45. Dönem Halk Meclisini feshetti ve teknokrat hükümetini tayin etti

Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kararnamesi ile 45. Dönem Halk Meclisi 12 Mayıs’ta feshedilecek. Devlet Başkanı erken genel seçim tarihini resmen 11 Temmuz olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Radev’in tayin ettiği teknokrat hükümetin kabine üyeleri:..

Eklenme 11.05.2021 14:55