Günün Programı

Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2021 Tüm hakları saklıdır

AB projesi ile afetlerle mücadele kapsamında yeniliklerin uygulanması destekleniyor

AB “Euranet Plus” Radyo Ağı haberidir

Photo: resilocproject.eu

Bilimsel araştırmalar ve inovasyonlara yönelik en büyük program olan “Hirozont 2020” programı, Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu’ndan siyasi destek alıyor. Bu sayede program kapsamında birçok bilimsel icat ile fikir, laburatuardan piyasaya taşındı. Dahası da, AB Komisyonu tarafından farklı programlar çerçevesinde desteklenen araştırma inisyatifleri sayesinde sanayi ve bilim adamları arasındaki işbirliği yoğunlaştı.

Bu yönde uygulanan ve “Horizon 2020” programından finanse edilen “Resiloc” projesinde Bulgaristan’ın Sosyal Politika Balkan Enstitüsü ve Bulgaristan Kızılhaç Örgütü şahsında ülkemiz, İtalya, Birleşik Krallık, Norveç, Slovenya ve Yunanistan’la ortaklık yürütmekte. Uluslararası projenin temel amaçlarından biri, topluluk halinde yaşayan insanların deprem, su baskını ve yangın gibi afetlere karşı tepki gösterme kabiliyetinin artırılmasıdır.

Sosyal Politika Balkan Enstitüsü uzmanı Yordan Dimitrov, bu tür projelerin sağladığı yararlara ilişkin şunları belirtti:

“Şimdiye kadar ulusal düzeyde veya büyük şehir düzeyinde afetle mücadele kapasitesinin artırılması öncelikli amaç olurken şimdi ayrı ayrı toplulukların, ayrı mahalle ve sokakların belirli tipten krizlerin üstesinden gelme kapasitesine sahip olmaları gerektiği öne sürülüyor. Büyük afetlerde ayrı ayrı semt veya sokakların diğerlerinden daha büyük zarar görmeleri, can ve mal kaybının orada en büyük olması sık sık izlenen bir olaydır. Bu durum küçük topluluk düzeyinde insanların krizle mücadele kapasitesinin olması gerektiğini düşündürüyor.”Proje kapsamında küçük, orta ve büyük belediyeler olmak üzere üç tip topluluklar var. Projede ortak olan farklı devletlerde farklı afetle mücadele yaklaşımları uygulanır. Bazıları daha ilerlemişken diğerleri henüz en iyi çözüm arayışında.

Resiloc projesinin uygulanması ile güdülen amaç, Avrupa genelinde etki sağlamak yolu ile yerel toplulukları afet tepkisi konusunda daha istikrarlı hale getirmektir.

3 yıl süre ile uygulanan projeye 5 milyon avro tutarında finansman tahsis edildi.

Proje kapsamında afetlerin üstesinden gelinmesinde birçok yenilikçi yaklaşımın geliştirileceğini belirten Yordan Dimitrov, şöyle devam etti:

Bu projenin çok önemli bir kısmı, sosyal sermaye, insanların sosyal davranışı olmakta. Bu tür şeylere ilişkin bilgi bulmak kolay değil. Gerek fiziksel alytapı ve belediyelerin hazırlık derecesine dair gerekse de risk hissine dair bilgiler topluyoruz. Çünkü insanların farkında olmadığı bazı riskler de var. Bütün bunlar, aynen sosyal bağlılık olduğu gibi daha önce ölçülmemiş olduğu için birçok güçlükle karşı karşıya geliyoruz. Gerekli bilgiler toplandığında biz onlara afetle mücadele kabiliyetlerini artıran önlemler teklif edeceğiz”.

Çeviri: Tanya Blagova
Fotoğraflar: resilocproject.eu, arşiv

Kategorideki diğer yazılar

26 Temmuz 2021 “Günün programı”

26 Temmuz Bulgaristan’da Bugün programında önce haberleri sunacağız. Ardından sağlık sisteminin kronik sorunu haline gelen doktor ve hemşire kıtlığını konuşacağız. Ayrıca Paris Konservatuarında öğretim üyesi olan Jean- Baptiste Leclere’in Bulgaristan..

Eklenme 26.07.2021 16:00

Doktor ve hemşire kadrosu yetersizliği sağlık sisteminin kronik sorunu

Her yıl Bulgaristan’ı 500’ün üstünde doktor terkediyor. Kovid krizi ve sağlık sistemi üzerindeki baskı dolayında sağlık çalışanları yetersizliği kritik safhaya   ulaştı. İstatistik ürkütücü olmanın da ötesinde – sağlık kuruluşlarında 470 doktor..

Eklenme 26.07.2021 14:31

Eğitim görmüş Romanlar yurt dışında iş yapmayı yeğliyor

Roman toplululğu Bulgaristan iş piyasası koşullarına zor uyum sağlayabiliyor . ‘Svyat Bez Granitsi’ (Sınırları Olmayan Dünya) Derneği başkanı Ganço İliev Stara Zagora Radyosu’na konuşurken bu sonuca vardı. İliev’e göre Romanların küçük olmayan..

Eklenme 26.07.2021 10:16