Günün Programı
Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2022 Tüm hakları saklıdır

Cuma öğleden sonra

Bakara suresinin ilk ayetlerini neden sıkça okuruz?

Stara Zagora Hamza Bey camii.
Photo: Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla!

Elif Lâm Mîm. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.

Bu ayet-i kerimeler Kur’ân-ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara suresinin 286 ayetinin ilk beş ayetidir. Medine döneminde nazil olan bu sure, Kur’ân-ı Kerim’deki yeri itibarıyla ikinci suredir. Genel itibarıyla bakıldığında insanın yaratışı, inanç konuları ve dinin pratik uygulamaları ile ilgili hükümler içermektedir. Sosyal hayata dönük bir çok esası belirlemektedir.

Mushafı açtığımızda Fatiha suresinden sonraki sayfada, yani hemen ikinci sayfada bulunan ilk beş ayeti, Bakara suresnin girişi gibidir. Önemine binaen sıkça ezberlenen ayetlerdendir. Ayrıca Bakara suresinin ilerleyen satfalarında yer alan bir ayet de çokça ezberlenmektedir ki, bu “Ayetü’l-kürsi” olarak bilinmektedir. Yine surenin son iki ayeti olup Mirac gecesinde nazil olan ve “Âmene-r-Rasûlü” diye bilinen ayetler de Müslümanların ezberlediği Kur’ân bölümlerindendir.

Bakara suresinin ilk ayetleri olan “Elif, lâm, mîm” diye bilinen kısmın en önemli özelliği Kur’ân’da hiçbir şüphe olmadığını kesin bir şekilde ifade ediyor olmasıdır. Dolayısyla ondan sonra gelecek ayetlerde insanın kafasında oluşabilecek şüpheleri baştan reddetmektedir. Ayetlerin ikinci özelliği ise Kur’ân’ın müttakiler, takva sahipleri için rehber oluşunu vurgulamalarıdır. Takvanın yolu Kur’ân’ın rehberliğinden geçtiği açıkça ifade edilmiştir. Daha sonraki ayetlerde de müttakilerin, yani Allah katında en üst mertebede bulunan insanların özellikleri sıralanmış ve bunların doğru yolda olan kurtuluşa erecek kimseler olduğu ifade edilmiştir. Bunlar arasında da iman esaslarına güçlü bir inancın olması gerektiği, namaz ve malından Allah yolunda harcamak gibi pratik hayata dönük beden ve mal ile yapılan ibadetlerin önemi belirtilmiştir.

Dolayısıyla Kur’ân aydınlığında sağlam bir inançla Allah’a boyun eğip onun insanlara emrettiği fizikî ve malî ibadetleri yerine getirenler, Allah’ın murat ettiği kalbi mutmain ve huzurlu kişilerdir. Bu ayetler de bunların önemini dile getirerek insanları bu konularda teyakkuzda olmaya davet etmektedir. Bu konular, hayat memat meselesi olduğu için zikredilen ayetler sıkça okunmaktadır.


Kategorideki diğer yazılar

Karadeniz’in en güneşli havalimanı 95 yaşında

27 Haziran 1927’de o zamanlar “Sidna” ismini taşıyan AIR France şirketi tarafından Burgas Havaalanı inşaatı başlatıldı. Bulgaristan’da havacılık için kilit önem taşıyan havaalanı 29 Haziran 1947’de Sofya – Burgas uçuşlarını gerçekleştirmeye başladı..

Eklenme 27.06.2022 11:33

20. yüzyılın başında Bulgaristan uyuşturucu kaçakçıları için çekim merkeziydi

1988 yılından bu yana Bulgaristan’da 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak kaydedilmektedir. Ancak tarihimizde öyle dönemler var ki, devlet halkı afyon üretmeye teşvik etmiştir. Haşhaş ekimi daha Osmanlı..

Eklenme 26.06.2022 13:05
Plovdiv Muradiye Camii

Cuma öğleden sonra

Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’in en uzun suresi olma özelliğini taşıyan ikinci suresi, yani Bakara suresinin ilk beş ayetinin dördünde inanıp hayatını imanî ve ahlâkî değrlere göre düzenleyen takva sahiplerinden bahseder. Ardından gelen iki ayette ise..

Eklenme 24.06.2022 15:44