Günün Programı
Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2022 Tüm hakları saklıdır

Cuma öğleden sonra

Mevlid-i Şerif

Dupnitsa Ahmet Bey camii.
Photo: Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü

Peygamber Efendimizin mübarek doğumlarını anma anlamına gelen mevlid, yine Ona bezlenen sevgi neticesinden ortaya çıkan edebî eserleri ve onların okunduğu meclisleri ifade etmektedir. Mevlid okuma uygulaması, her ne kadar Arap dünyasında doğup, Ortadoğu ve Afrika’da şekillenmişse de gelişip yayılmasında Türklerin rolü de büyük olmuştur. Mevlid, sadece bir şiir veya nesirden ibaret edebî bir metin okuma olarak kalmamış, bir araya getirdiği farklı unsurlarla bir mevlid kültürü oluşmuştur.

Tarihî süreç içerisinde mevlid kültürünün yaygınlaşmasını tetikleyen çok farklı etkenler söz konusudur. Ancak en tesirli olanların başında Süleyman Çelebi’nin gönül dünyasından damıtarak mısralara döktüğü bereketli sözleri gelmektedir. Süleyman Çelebi, Bursa Ulu Cami vaizlerinden olup 1422 yılında vefat etmiş olup “Vesiletü’n-Necat” adlı şaheserini kaleme alarak mevlid edebiyatı ve kültürünün gelişmesinde devrim niteliğinde rol oynamıştır. Bu eserinin önemi ve etkisi sebebiyle UNESCO 2022 yılını Süleyman Çelebi Yılı olarak ilân etmiştir.

Bu mevlid eseri, asırlardan beri yapılan eklemeler veya çıkarmalar neticesinde bugün Bulgaristan Müslümanları arasında apayrı bir hâl almakla birlikte, Süleyman Çelebi adına bütün bölgelerde okunmaktadır. O yüzden muhakkak tanınması, anlaşılması ve anlatılması gereken bir eserdir.


Kategorideki diğer yazılar

Sveti Kliment Ohridski’yi Anma Günü

25 Kasım’da Bulgar Ortodoks Kilisesi büyük din ve ilim adamı piskopos Ohridski Sveti Kliment’i anıyor. Slav alfabesini yazan Kiril ve Metodiy Kardeşlerin yedi öğrencisinden biri olan Kliment Ohridski, aynı zamanda en eski Bulgar yazı okulu olan..

Eklenme 25.11.2022 11:05

Cuma öğleden sonra

Vatanımızın münbit Deliorman topraklarına 1922 senesinde ekilen bir tohum olan Şumen’deki Medresetü’n-Nüvvâb adlı okul; kökleri Osmanlı ilmi ve irfanından beslenen, gövdesi Bulgaristan’ın serin akarsularıyla büyüyüp genişleyen, dalları ve yaprakları..

Eklenme 24.11.2022 17:02

Cuma öğleden sonra

Kur’ân-ı Kerîm, Müslümanın ve toplumun hayatının her yönünü düzenleyen genel kurallar koymaktadır, ama bazen özel olarak detaylı hükümler de vardır. Hazreti Muhammed’in sünneti ise bu ilkeleri açıklar, detaylandırır ve nasıl uygulanacağını gösterir...

Eklenme 18.11.2022 14:05