Günün Programı
Yazı Boyutu
Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2023 Tüm hakları saklıdır

Otizmli çocuklar ve kapsayıcı eğitim

Photo: freepik.com

Sofya’da 9 ve 10 Haziran tarihleri arasında “Otizm spektrumu – modern teşhis ve tedavi kılavuzları” konferansı düzenlenecek. Konferansta yer alacak olan konuşma terapisti Milena Paunova, Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR’ye verdiği söyleşide şunları belirtti:

“Gelişimlerine farklı bir açıdan bakılması gereken çocukların herkes gibi olduğunu göstermek, kişisel olarak benim için artık bir sebep değil, bir yaşam biçimidir. Onlarla olmak bir macera. Bu yüzden genel eğitim okulu yapma macerasına katıldık” dedi.

Uzman, kapsayıcı eğitimin ancak aynı yöne bakan insanlarla mümkün olduğunu şu sözleriyle ifade etti:

“Tek yol, tek çare kabullenmektir. Başka hiçbir şey. Birçok kanun, birçok yönetmelik yazılabilir. Kabul olmazsa hiçbir şey olmaz. İnsanın bu işi gönülden yapması gerekiyor” dedi.


Milena Paunova’ya kapsayıcı eğitimin neden ulusal düzeyde gerçekleşmediği sorulduğunda, büyük bir sorunun motive edilmesi gereken özel eğitim öğretmenleri bulmak olduğuna dikkat çekti. Uzman, günlük okul hayatından örnek vererek, okullarda özel ihtiyaç sahibi olan kaç çocuğun bir kutlamaya dahil edildiği sorusunu yöneltti.

Paunova’ya göre, çoğu okullarda, öğretmenler günlük olarak çocuklarla birlikte derslere katılabilecek özel eğitim öğretmenleri desteğine sahip değil. Аynı zamanda özel eğitime ihtiyacı olan çocukların ebeveynleri, onları okula götürmek için işten ayrılmak zorunda kaldıkları için onların koltuk değneği haline geliyor. Konuşma uzmanı, “Bulgaristan’daki çoğu okulda, otizmli bir çocuğa sınıfta ebeveyni eşlik ediyor. O andan itibaren kapsayıcı eğitim ortadan kalkar. Bu çocuk, annesi veya bir yakınıyla sınıfa girdiği anda farklı olur” dedi.

Paunova, eğitimin çocuklara erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti ve “normal bir çocuk ve özel eğitime ihtiyacı olan bir çocuk için 4. sınıftaki “matura” denilen sınavlar aynı, sadece süresi farklı” dedi. Uzman, “Özel eğitime ihtiyacı olan çocuğa 5 saat verilse bile yine aynı problemleri çözemez” diye vurguladı.

“Otizm spektrumu – modern teşhis ve tedavi kılavuzları” adlı, otizmli çocuklara adanan ilk uluslararası konferansa hematologlar, çocuk doktorları, immünologlar, nörologlar katılacak.

BNR’ye konuşan Askeri Tıp Akademisi VMA “Sinir Hastalıkları” Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Dimitır Kolev konferans hakkında şunları söyledi: