Günün Programı

author: Albean Bezovska

9 Aralık'ta Ortodoks Kilisesi Azize Anna'yı anıyor

Еvliliğin, ailenin, anneliğin koruyucusu Azize Anna

Ortodoks Kilisesi, 9 Aralık günü Aaron sülalesinin evladı olup İnsanlığın Kurtarıcısı’nı dünyaya getiren Hz. Meryem’in annesi Azize Anna’yı anıyor.  Efsaneye göre Anna ve eşi Yoakim’i bir melek ziyaret ediyor ve onlara çocuk müjdesini veriyor...

09.12.22 06:15 |

Songs celebrating Gergiovden

Gergiovden (St. George’s Day) is one of the best-loved feast days, perhaps because it conveys different meanings. On May 6 the church reveres St. George the Victor; it is also celebrated as the day of valor and the Bulgarian..

05.05.15 13:43 |