Дирекция "Реклама и маркетинг“ – екип "Евроизбори 2014"

Работно време - всеки работен ден:  09.00 – 17.30 ч.

Телефони: 02/933 66 20, 933 66 21

e-mail: advertising@bnr.bg

Дежурства в почивните дни:

26 април 2014 - 10:00 - 17:00 ч.   

01 май 2014 - 10:00 - 17:00 ч. 

02 май 2014 - 10:00 - 14:00 ч.

05 май 2014 - 10:00 - 14:00 ч. 

06 май 2014 - 10:00 - 14:00 ч.

17 май 2014 - 10:00 - 16:00 ч.  

За контакт в дните извън обявените дежурства:

Сия Венкова, ръководител отдел „Реклама“  – 088 4 498 828, от 10:00 до 17:00 ч.