Резултати : Auteur Darina Grigorova

Journée mondiale de lutte contre le SIDA

Le 1 er décembre est marquée la Journée mondiale de lutte contre le SIDA qui, cette année, se déroule sous le slogan « Solidarité globale, services souples ». Indépendamment du progrès dans la lutte contre le SIDA, celle-ci continue..

01.12.20 14:04 |

Pandemia në Bullgari – kronologji dhe aktualitete

Kaloi pothuajse një vit që kur u regjistrua rasti i parë i Covid-19 në Kinë, ndërsa ekspertët në gjithë botën ende po kërkojnë masat për kufizimin e përhapjes së virusit. Kur në mesin e marsit në Bullgari u shpall gjendja e jashtëzakonshme,..

18.11.20 15:40 |

La pandémie en Bulgarie – chronologie et état de situation....

Presqu’une année s’est écoulée depuis qu’en Chine a été enregistré le premier cas de Covid-19, alors que les experts du monde entier n’arrivent toujours pas à définir les algorithmes les plus adaptés à la lutte contre sa propagation. Quand vers..

18.11.20 10:18 |

Pandemic in Bulgaria – chronology and updates

It has been nearly a year since the first case of Covid-19 was registered in China and experts around the world are still thinking about various measures to limit the spread of the virus. When the state of emergency was declared in Bulgaria in..

17.11.20 17:26 |

Did the elections in the USA dampen the enthusiasm of Bulgarians for machine voting?

After the US elections, the notions of many Bulgarians of what fair and just expression of the free will should look like seem to have collapsed. The very idea of someone getting 100% of the vote or of having a 100% voter turnout does evoke..

13.11.20 16:48 |

A e përvëluan zgjedhjet në SHBA dëshirën për votim makinerik në Bullgari?

Pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara, përfytyrimet e shumicës së bullgarëve për shprehje të sinqertë dhe të drejtë  të vullnetit të lirë u shembën. Vet mendimi që ndokush të marrë 100% nga votat ose aktiviteti zgjedhur të jetë 100%, sjell kujtime..

13.11.20 16:02 |

Les élections aux Etats-Unis vont-elles enterrer l'idée du vote par machines en Bulgarie ?

Après la présidentielle aux Etats-Unis les idées que se faisaient beaucoup de Bulgares sur le vote équitable et honnête ont été dissipées. A elle seule l’idée d’obtenir à des élections 100% des votes ou d’observer une participation de 100% des..

13.11.20 16:00 |

ABD’de seçimler Bulgaristan’da makineli oylama umutlarını söndürdü mü?

ABD’de başkanlık seçimleri ardından birçok Bulgaristan vatandaşının dürüst ve adil seçim hakkı hayali suya düştü. Bir adayın oyların %100’ünü alması veya seçimlere katılımın %100 olması fikri bile bir süre önceki sosyalizm dönemi hatıralarını..

13.11.20 15:11 |

Kujdesi para-spitalor me përgjegjësi të reja në luftën me Covid-19

Në fillim të javës u bë e qartë se në 50 poliklinika në vend do të fillojnë të punojnë  të ashtuquajturat Covid-zona. Prej tyre 10 do të jenë në rajonin e Sofjes dhe rreth 40 në territorin e vendit. Pritet që qendrat e para diagnostike të..

11.11.20 13:01 |

A është Covid – 19 një stigmë në Bullgari?

Përpara më shumë se 8 muajve, kur në Bullgari vendosën gjendjen e jashtëzakonshme, e cila kishte për qëllim të ndalojë shpërndarjen e Covid-19, qëndrimet publike u ndanë që nga njerëzit e frikësuar deri në palcë deri tek ata të cilët e mohojnë..

23.10.20 07:10 |