Günün Programı

Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2022 Tüm hakları saklıdır

“Çalışan yoksul”ların oranı % 22 arttı

"Geçim maaşı", AB’de emek ve gelirin ölçüleceği yeni bir kıstas olacak

Photo: BGNES

Bulgaristan vatandaşı ünlü bir müzisyen “Düşük gelirli olmamıza rağmen salgından önce şimdikinden daha iyi yaşıyorduk. İşimiz çok azaldı ama elektrik, su faturaları her ay gelmeye devam ediyor, dükkanlarda her şey daha pahalı, en gerekli şeylerin bazıları fiyat olarak ikiye katlandı” dedi.

Aynı sorun şu anda Bulgaristan’da yaşayan hanelerin büyük bir bölümünü yakından ilgilendiriyor. Bir yıl öncesine göre daha düşük ve belirsiz gelirlerle yaşamak zorunda kalan aileler endişeli. Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu - KNSB’nin işgücü piyasası araştırmasına göre, bu yıl asgari maaşla istihdam edilenlerde % 22’lik oranla artış kaydedildi. Bu durum, Bulgaristan’da 650 leva (332.34 Avro) olan asgari ücrete çalışan kişilerin, önceki yıla kıyasla bu yıl yaklaşık 40 bin daha fazla olduğu anlamına gelmekte. Ülkemizde toplam 493 bin Bulgaristan vatandaşı asgari ücrete çalışmakta. Aynı zamanda, geçinmek için gerekli gelir 2021 Haziran ayında yine arttı. Bir kişinin aylık giderlerini karşılaması için 1 069 levaya (547 Avro) ihtiyacı var.

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu - KNSB’nin Piyasa Araştırmaları Enstitüsü, Bulgaristan’da yaklaşık 700 bin kişinin her gün 8 saat veya daha fazla çalıştığını ve sonuç olarak aldıkları ücretlerin asgari maaşa eşit veya yakın olduğundan “çalışan yoksullar” kategorisine girdiklerini açıkladı. Sendika Başkanı Plamen Dimitrov “Bu durum, piyasa işleyişinde bizim için temel bir sorun” dedi ve "Geçim maaşı“ göstergesinin ne olduğunu şu şekilde açıkladı:

Plamen Dimitrov

"Geçim maaşı, istihdam edilen kişiye sosyal anlamda kabul edilebilir bir yaşam standardı sağlayan temel bir emek geliri ölçüsüdür. Yani maaş çalışanın yiyecek ve ev giderlerinin dışında, sosyal hayata aktif katılımını sağlamak için de yeterli olmalı. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nda mevcut asgari maaşlarla ilgili yönerge taslağı üzerinde görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu Yönergede, AB üyesi ülkenin 4-5 yıllık kısa bir sürede asgari ücretin “geçim maaşı” seviyesine ulaşması konusunda üstleneceği taahhüdün net bir şekilde belirtilmesini istiyoruz“ dedi Plamen Dimitrov.

Tüketici sepeti prizmasından bakıldığında “geçim maaşı”, ailenin yemek, ev, eğitim, giyim, ulaşım, iletişim, tatil ve boş zaman olarak yapılan harcamaları karşılaması gereken bir ücret düzeyi göstergesidir.

Violeta İvanova

Sosyal ve Sendika Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Violeta İvanova şunları söyledi:

"Ülkemizde yemek masrafları aile bütçesinin % 36’sının üzerinde ve bunlardan sadece % 6’sı restoranlarda hazırlanan yemekler için ayrılmakta. 2020 yılında ülkemizdeki ailelerin % 35 oranı geçim giderlerini karşılama imkanına sahip oldu. Tüketici sepetinde yaklaşık üçte biri gıda olmak üzere 479 ürün yer alıyor. “Geçim maaşı”nın hesaplanmasında alkol ve sigara kullanımına yer verilmiyor. Bulgaristan’da bu yıl gıda ürünlerinin fiyatlarında % 3 oranında, gıda dışı ürünlerin fiyatlarında ise yaklaşık % 2 oranında artış kaydedildi. Hayvansal ve bitkisel yağların fiyatlarında gözle görülür bir artış var. Mesela sadece ayçiçek yağı fiyatındaki artış yaklaşık % 25 oranında. Temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatı ne kadar hızlı yükselirse, onların tüketici sepetindeki payları aynı hızla artar ve diğer gruplardaki maliyet kalemleri azalır.“

Çeviri: Bedriye Haliz

Fotoğraflar: BGNES
Подкасти от БНР