Günün Programı
Yazı Boyutu
Bulgaristan Ulusal Radyosu © 2023 Tüm hakları saklıdır

AB “Euranet Plus” Radyo Ağı haberidir

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin durumuna ilişkin son konuşmasının arifesinde

Ursula von der Leyen, Avrupa'nın en güçlü kadını oldu. Pandemi sürecinde AB'ye liderlik etti, ABD ile zayıf ilişkileri istikrara kavuşturdu, Ukrayna'yı ve milyonlarca Ukraynalı mülteciyi desteklemek için etkin bir politika yürüttü, Rusya ile enerji savaşını kazandı ve AB'nin eşitlik ve sosyal adalet gibi temel değerlerinden geri adım atmadı. 

Ursula von der Leyen,göreve gelir gelmez damgasını vurarak 28 komisyon üyesi arasında tam cinsiyet eşitliği sağladı

"Bugün burada, Avrupa demokrasisinin kalbinde, Avrupa için yeni bir başlangıç ​​için desteğinizi istiyorum.AB Komisyonu Başkanı olacak ilk kadın olarak, ekibimin her üyesi ilk kez cinsiyet dengeli bir kabineye sahip olacak. Ve görev dönemimizin sonuna kadar ilk defa, yönetimin her kademesinde cinsiyet eşitliğine sahip olacağız ve bu da, Komisyonun çehresini değiştirecek. Ama hep birlikte, Avrupa'nın ortak çıkarları doğrultusunda çalışan tek bir ekip olacağız. Hazırız! Ama en önemlisi Avrupa'nın hazır olması. Mesajım çok basit: Haydi işe koyulalım!” 

Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı Ursula von der Leyen, iklim acil durumu ve sözüm ona "yeşil ve dijital geçiş", güvenlik ve göçle mücadele etme konusunda iddialı vaatlerle 2019'da göreve başladı, ancak çok geçmeden koronavirüs salgınıyla ve II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Avrupa topraklarındaki en büyük savaşla karşı karşıya kaldı. 


Bir fırsat olarak kriz, bu ana motif, Avrupa Komisyonu politikasının önde gelen motifi olmaya devam etti ve Ursula von der Leyen, Ukrayna ile savaşta Rusya'ya karşı koymak da dahil olmak üzere bir dizi çok karmaşık görevi çözme hırsıyla bir kriz lideri haline geldi:

Rus finans sektörü, şu anda yaşam destek ünitesinde ve Rus bankacılık sektörünün dörtte üçünün uluslararası piyasalara erişimini durdurdukRus sanayisi paramparça oldu, yaptırımlar yürürlükte kalacak” 

Ve enerji krizinin üstesinden gelmek

Sadece Rusya'nın güvenilir bir tedarikçi olmadığı nedeniyle değil, aynı zamanda Rusya'nın gaz piyasasını aktif olarak manipüle etmesi ve artık çabalarımızın meyvesini vermesi nedeniyle acil bir durumla karşı karşıyayızSavaşın başında Rus gazı ithal edilen gazın yüzde 40'ını oluştururken, bugün ithalatımızın yalnızca yüzde 9'una düştü.” 

Portal "Europe" vePolitika Modernizasyon MerkeziMüdürü Yuliana Nikolova, BNR’ye verdiği röportajında “Ursula von der Leyen'in görev süresinde, Brexit prosedürü sona erdiğinde AK, koronavirüsle mücadele ve aşıların sağlanması, Ukrayna'daki savaş ve AB için sonuçları gibi bir dizi çalkantıyla karşı karşıya kaldı” ifadelerini kullandı ve şöyle dedi: 


Özellikle pandemiyle gerçekten bir şekilde başa çıkmayı başardığını söylemeliyiz. Komisyon, daha fazla ve daha geniş bir üretici yelpazesinin desteklenebilmesi ve böylece Avrupa'nın kapanmasından herhangi bir sarsıntı yaşamadan ayakta kalabilmeleri için devlet yardımı kurallarını son derece kısa bir süre içinde dönüştürmeyi başardı. Ayrıca Avrupa Komisyonu, mülteci kriziyle ilgili olarak Ukrayna'ya yardım konusunda çok hızlı bir tepki gösterd, ancak Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda o kadar hızlı ve birleşik değildi.” 

Ukrayna'daki savaş, Ursula von der Leyen'in gündemindeki öncelikleri nasıl altüst etti? 

Ukrayna'daki savaş, bence Komisyon için bile çok hızlı ve beklenmedik bir şekilde çeşitlenmeyi başardı. Yaptığı bir diğer şey de, önceki AK'de pek güçlü olmayan transatlantik bağları güçlendirmek oldu” 

Nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz ve Ursula von der Leyen'in görev süresinde zayıflıklar görüyor musunuz? 

Ursula von der Leyen'i eleştirenler pek çok zayıf nokta görüyor. Pek çok noktada eleştirild,i ama bana göre iki büyük kriz bağlamında oldukça iyi iş çıkardı, Üye Ülkeleri harekete geçirmeyi başardı, Avrupa'yı eskisinden daha birleşmiş hale getirdi, gerçekleşmemiş öncelikleri arasında dönüşüm yer alıyor, ancak ekonomilerin toparlanması ve sürdürülebilirliği için birçok fonun harekete geçirildiği bir kriz döneminde Avrupa bütçesinin modernizasyonunu talep ediyordu. Bu önceliğin gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyordu ve daha fazla para harcamanın Ursula von der Leyen'in kendisinin eleştireceği noktalardan biri olacağını düşünüyorum. İlerleme olmasına rağmen, göremediğimiz bir diğer şey de genişleme politikasıdır. Yıl sonuna doğru bu önceliğimizin herhangi bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğreneceğiz. Dünya gıda krizi bağlamında, Bulgaristan da dahil, üç üye ülkenin Ukrayna gıda ürünlerinin ithalatına karşı gösterdiği direnç kısa süreli bir meydan okuma ve çok kısa vadelidir.“ 

Avrupa'nın hangi sorunları çözülemedi ve Avrupa Komisyonu Başkanı'nın politikası nasıl değerlendiriliyorSofya vatandaşlarının görüşleri şöyle:

Ukrayna konusunda desteğe katılıyorum, hatta daha aktif bir şekilde desteklemeleri gerekiyor. Aksine, göçmenlerin her yerde ayrım gözetmeksizin serbest bırakılmasına katılmıyorum, fazla liberal bir yaklaşım benimsediler, yalnızca yardıma muhtaç ve savaştan kaçan insanları kabul etmediler, çalıştıkları takdirde elde edeceklerinden daha fazlasını alan her türlü insan kabul ettiler.Onlar çalışmayı reddediyorlar ve ülkelerin sosyo-ekonomik yaşamına aktif olarak katılmaları sağlanamıyor.” 

Uygun sosyal ve ekonomik koşulların sağlanamamasından kaynaklanan göç, Bunlar AB'nin temel sorunlarıdır.Yeşil geçiş için hızlı bir şekilde hareket geçtiler, ancak pek çok şey tamamlanmadığından bunun o kadar da kolay olmadığı ortaya çıktı.Kömür santrallerini kapatacaksınız, ama bu insanlar sokakta kalıyor ve bu da söz konusu ülkenin ekonomisini ayakta tutan bir enerjidir.” 


Dezenformasyonla mücadelede de eksiklikler ortaya çıkıyor: 

Her türlü komplo teorilerinin, toplumu bölmesine izin verildi, sonuna kadar virüse, aşıya vb. inanmayanlar vardı, belki de yanlış bilgiye karşı mücadele biraz daha aktif olmalı ve insanları gerçekte ne olduğu hakkında bilgilendirmek için aktif bir kampanya yapmalıydılar.“

Ve iklim tarafsızlığına ihtiyaç var: 

O zatan gözle görülebiliniyor! İklim tarafsızlığı sağlanmalıdır, çünkü sıcaklıklardaki bu sürekli artış çok daha fazla sorun yaratacaktır.“

Ankete katılanlara göre, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması gerekiyor: 

Erkeklere aynı pozisyon için daha yüksek ücret verilemez, eşit şartlarda olmaları gerekiyor. Avrupa Komisyonu’nun bu politikası devam etmelidir!”  Ancak, esas olarak Rusya'dan enerji bağımsızlığının sağlanması konusunda olumlu değerlendirmeler de var:  Hatta bu gecikmiş bir alternatif arayışıdır, çok daha önceden olması gerekiyordu, Ukrayna savaşının fırsata dönüşmesini beklemeye gerek yoktu.“ Bu enerji bağımsızlığı için elbette farklı tedarikçiler aranmalıdır. Bana göre, Avrupa iyi iş çıkardı ve burada Bulgaristan'da da başardılar.“ 

13 Eylül tarihinde Ursula von der Leyen,Birliğin Durumuna ilişkinson konuşması Strazburg'da yapacak. 

Uzman Yuliana Nikolova'ya göre, bu daha çok yaklaşan Avrupa seçimlerine yönelik programatik bir konuşma olacaktır: 

Büyük olasılıkla, Ukrayna'daki savaş Komisyon'un tüm politikalarında kırmızı bir çizgi olmaya devam edecek, ancak bunların başında Avrupa seçimleri gelecek. 

Ursula von der Leyen'in Avrupa Halk Partisi'nin bir sonraki Avrupa Komisyonu Başkanı adayı olma arzusunu kesin bir şekilde beyan edip etmeyeceğini ve bu Komisyonun görev süresinin sonuna kadar bu kesin talebin önceliklere nasıl giydirileceğizaman gösterecek.” 

Peki ne tür bir konuşma bekliyorsunuz, sembolik mi yoksa geleneksel mi? 

"Konuşmayı, Avrupa Halk Partisi'nin seçimlere yönelik bir program konuşması olarak hayal ediyorum ve bu açılış konuşmasında ne yapıldığına, ne yapılması gerektiğine odaklanılacak. Komisyonun Ukrayna'daki savaşa ilişkin gelişimi ve konumu, şu anda üye ülkelerin birliğinde çatlaklar gösteren noktaların güçlendirilmesi, bana öyle geliyor ki konuşmanın ana konusu bu olacak. Schengen ve Schengen'in dönüşümünü konusundaki tutumunu görmek ilginç olacak.“ 


Peki Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlardan bahsetmesini bekliyor musunuz? 

Sesler yükseliyor, ama zayıf, nükleer enerji tedariğine ilişkin yaptırımlar konusunda sesler duyuluyo,r ama bu sesler zayıf ve Bulgaristan dahil olmak üzere, dirençle karşılaşıyor.” 

Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı Ursula von der Leyen nasıl bir tarz benimsedi, nasıl bir miras bırakacak?  

„ Kadın-erkek eşitliğini yalnızca ve her yerde destekleyen, seçilen ilk kadın başkan ve Komisyon'un ilk başkanıdır.Sanırım o, Avrupa Halk Partisi'ndeki bazı parti üyelerinin kendisini suçladığı gibi, fikir birliği sağlamaya ve uzlaşmayı sağlamaya çalıştı. Uzlaşmayı zorlamaya çalışırken bu onu liderlik rolünden mahrum etmedi. Doğru olduğuna inandığı şeyler üzerinde fikir birliğini sağladı ve Komisyonun belirlediği yönü uygulama kararından vazgeçmedi. Bana göre Ursula von der Leyen, ilk kadın olarak daha yumuşak bir üslup beklense de, liderlik tarzını, Avrupa Komisyonu'nun olumlu anlamda liderliğini ve AB liderliğini empoze etti.” 

AK Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun görev süresinin yeni ve son siyasi sezonunu başlatacak. Eleştirenleri rağmen, Avrupa Birliği’nin gücüne ve Avrupa'nın kendi Avrupa yolunda güvenle yürümesi gerektiğine olan inancının arkasında duracak: 

Ancak eksiklikleri olsa da, Birliğimiz hem eşsiz bir güzelliğe sahip, hem de benzersiz bir güzelliğe sahip. Bireysel özgürlüğümüzü topluluğumuzun gücüyle güçlendirdiğimiz bir Birliktir. Farklı kültürlerimiz ve bakış açılarımız kadar ortak tarihimiz ve değerlerimiz tarafından da şekillenen bir birlik. Ruhu olan bir birlik. Yaşasın Avrupa!” 

Yazı: Violeta Aşikova 

Türkçesi: Şevkiye Çakır 

Bu haber, AB “Euranet Plus” Radyo Ağı çerçevesinde hazırlanmıştır. Haberin orjinalini buradan dinleyebilirsiniz.

Kategorideki diğer yazılar

Her dört çocuktan biri gurbetçi çocuğudur

Bulgar istan’da her dört çocuktan biri, yurt dışında çalışan anne ve babasından ayrı yaşıyor . Endişe verici olan bu verileri, AP Vekili Petar Vitanov, “AB içindeki hareketliliğin sosyal neticeleri – evde bırakılan çocuklar” konulu konferansta..

Eklenme 04.12.2023 09:14

Avrupa’nın en güzel evli kadını Bulgar

Manita Vartan,geçtiğimiz yıl “Mrs. Bulgaria International” ulusal güzellik yarışmasını kazandı ve birkaç gün önce İstanbul’da düzenlenen prestijli “Mrs. Europe 2023” yarışmasında Avrupa’nın en güzel evli kadını ünvanına layık görüldü. Plovdiv..

Eklenme 04.12.2023 05:43

Sofya’nın amblemlerinden biri yeni hayata hazırlanıyor

Başkentin merkezinde bulunan amblem niteliğindeki binalardan biri yeni hayata hazırlanıyor. Sofya’da et ve süt ürünleri, kuş, balık ve sebzelerin satışa sunulduğu ilk çağdaş kapalı alışveriş merkezi , geniş çaplı koservasyon ve restorasyon..

Eklenme 03.12.2023 06:00