Договори

във връзка с предизборна кампания по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс

Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет

Посредник*

Предмет на договора

Срок на договора

Медия

Медиен пакет

(Вида на пакета според т. 1, 2 или 3)

Обща стойност

(в лева без ДДС)

ПП ДПС

Не

Излъчване на хроники – ПВР

15.10. – 25.10.2021

БНР - Хоризонт

НЕ

1 900,00 лв.

ПП ДПС

Не

Излъчване на хроники – НС

15.10. – 25.10.2021

БНР - Хоризонт

НЕ

2 000,00 лв.

ПП ДПС

Не Излъчване на хроники – ПВР 21.10. – 05.11.2021 БНР - Хоризонт НЕ 4 400,00 лв.


ПП ДПС
Не Излъчване на хроники – НС 24.10. – 05.11.2021 БНР - Хоризонт НЕ 2 000,00 лв.


ИК Росен Миленов/Иван Иванов


Не Излъчване на интервю – ПВР  10.11.2021 БНР - Хоризонт ДА – съгласно т. 1 1 100,00 лв.
ИК Румен Радев/Илияна Йотова


Не  Излъчване на клипове и хроники – ПВР  03.11. – 12.11.2021 БНР - Хоризонт  НЕ  8 350,00 лв. 
 ПП ДПС


Не Излъчване на хроники – ПВР  03.11. – 12.11.2021  БНР - Хоризонт НЕ
4 000,00 лв. 
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

Не Излъчване на клипове – НС 05.11. – 12.11.2021 БНР - Хоризонт  НЕ 6 750,00 лв.
ПП ПРАВОТО Не  Излъчване на интервю – НС  10.11.2021
БНР - Хоризонт  ДА – съгласно т. 2  1 000,00 лв. 
ПП ПРАВОТО Не  Излъчване на интервю – ПВР 11.11.2021 БНР - Хоризонт  ДА – съгласно т. 1  1 000,00 лв.
 КП Демократична

България - обединение

Не  Излъчване на хроника – НС  09.11.2021  БНР - Хоризонт НЕ  400,00 лв.
 

КП ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!

Не  Излъчване на клипове – НС  09.11. –12.11.2021 БНР - Хоризонт НЕ  3 200,00 лв.

ПП АТАКА

Не Излъчване на клипове – НС  10.11. – 12.11.2021  БНР - Хоризонт  ДА – съгласно т. 2  3 200,00 лв. 
 
ПП АТАКА

Не  Излъчване на интервюта – ПВР  11.11. – 12.11.2021 БНР - Хоризонт  ДА – съгласно т. 1 2 000,00 лв. 
 
ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

Не  Излъчване на интервю – ПВР 10.11.2021 БНР - Хоризонт  НЕ 1 000,00 лв.

 ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

Не  Излъчване на интервю – НС  12.11.2021 БНР - Хоризонт  НЕ 1 000,00 лв.