ЗА ОМБУДСМАНА НА БНР

Навсякъде по света медийният омбудсман е призван да отстоява интересите на аудиторията и да бъде мост между медията и нейния принципал – гражданите. 

Усилията на Омбудсмана на Българското национално радио са насочени към задълбочаването на диалога и обратната връзка със слушателите на Радиото – обществената медия, чиято мисия е да работи единствено и само в интерес на гражданите като стимулира имунната система на демокрацията и свободата на словото.

Вижте още...


КАКВИ СИГНАЛИ И ЖАЛБИ РАЗГЛЕЖДА ОМБУДСМАНЪТ?

Омбудсманът на БНР разглежда сигнали и жалби на слушатели и онлайн потребители на Радиото, когато те се отнасят до:

 • нарушаване на правото на информация на всички български граждани;
 • нарушаване на основните принципи при представяне на информационното съдържание – обективност, прозрачност, плурализъм, отразяване на различните идеи и убеждения в обществото, толерантност;
 • нарушено право на отговор;
 • нарушаване на основните човешки права и достойнство;
 • дискриминация по расов, полов, етнически, религиозен или друг признак,  формулиран в българското законодателство;
 • използване на непристоен език, позорящ личността;
 • възхваляване и/или пропагандиране на насилие, насочено срещу групи граждани или отделни личности;

   Омбудсманът на БНР не разглежда сигнали и жалби:

 • в които не е посочено конкретното журналистическо съдържание, предизвикало сигнала или жалбата;
 • които са подадени по-късно от три месеца от датата на излъчването на журналистическото съдържание, предизвикало сигнала;
 • които са анонимни или такива, в които не е посочен адрес за обратна връзка;
 • които съдържат обидни и оскърбителни квалификации, засягащи правата и достойнството на личността;КОЙ Е ОМБУДСМАНЪТ НА БНР?

Катя Лещанска е родена в София. Завършила е 91 НЕГ и Софийския университет "Св.Климент Охридски", специалност "Българска филология". В БНР работи от 1997 год. Водещ на предаванията "Нощен Хоризонт", "12+3", "Хоризонт до обед", "Преди всички", "От петък до петък". Главен редактор "Блокови предавания" на програма "Хоризонт", Главен редактор на "Интернет сайт на БНР", главен експерт в Програмна дирекция. От септември 2020 г. е омбудсман на БНР.


КАК ДА ПОДАМ СИГНАЛ?

Можете да се свържете директно с омбудсмана чрез:

Вижте още...