Безплатeн предизборен диспут по "Хоризонт" с 5-те водещи кандидати за кмет в София
БНР - РРС Шумен. Местни избори 2023 - безплатен предизборен диспут, 04.10.2023
Местни избори 2023: Безплатен предизборен диспут в ефира на Радио Варна
Безплатен диспут по БНР Бургас на тема: "Вашата визия за развитие на общината"
Безплатен предизборен диспут от първо студио на "БНР - Радио Кърджали"
Общините. Визия за развитие - 2027. Предизборен диспут по "Хоризонт"
"Общините: визия за развитие" - безплатен диспут диспут в Радио Благоевград, БНР
Стратегии за опазване на културното наследство на София – диспут по програма "Христо Ботев"
Безплатен предизборен диспут по Радио Видин – I част
Безплатен предизборен диспут по Радио Видин – II част
"Общините. Визия за развитие - 2027" - безплатен диспут по "Хоризонт"
Платен диспут в Радио Стара Загора: "Градоустройство, транспорт и развитие на малките населени места"
Безплатен предизборен диспут по Радио Пловдив на БНР, 18.10.2023
София - спешни мерки, приоритети и решения. Диспут по Радио София, БНР
Трети безплатен диспут "Вашата визия за развитие на общината" в БНР-Бургас - 1 част
Трети безплатен диспут "Вашата визия за развитие на общината" в БНР-Бургас - 2 част
Трети безплатен диспут "Вашата визия за развитие на общината" в БНР-Бургас - 3 част
Безплатен предизборен диспут по "Хоризонт": Общините. Визия за развитие - 2027
Платен предизборен диспут: "Здравеопазване, социална политика, образование, култура и туризъм" в Радио Стара Загора, БНР
1-ва част на безплатен предизборен диспут по Радио Видин
2-ра част на безплатен предизборен диспут по Радио Видин
3-та част на безплатен предизборен диспут по Радио Видин
Безплатeн предизборен диспут по "Хоризонт" с 5-те водещи кандидати за кмет в София
Безплатен диспут по "Христо Ботев" на тема: Достъп до здравеопазване
Безплатен предизборен диспут от първо студио на "БНР Радио Кърджали"
Интервю по "Хоризонт" с кандидата за кмет на София Ваня Григорова