Еврото поевтиня, а френските облигации - доскоро смятани за сигурно инвеститорско убежище, се наредиха сред рисковите в Европа. Така пазарите реагираха на изборните резултати в първия ден след безсънната нощ..

Първи безплатен предизборен диспут за Народно събрание по БНР-Бургас - I част
Първи безплатен предизборен диспут за Народно събрание по БНР-Бургас - II част
Първи безплатен предизборен диспут за Народно събрание по БНР-Бургас - III част
Безплатен предизборен диспут за бъдещето на ЕС по БНР Радио Пловдив
Диспут в БНР Радио Шумен: "Законодателни политики и отражението им в регионите" - I част
Диспут в БНР Радио Шумен: "Законодателни политики и отражението им в регионите" - II част
Безплатен диспут по Хоризонт: "Предизвикателствата пред ЕС и българските интереси"
Безплатен предизборен диспут в БНР Радио Кърджали - I част
Безплатен предизборен диспут в БНР Радио Кърджали - II част
Безплатен диспут за приоритетите в 50 НС по БНР Радио Пловдив - I част
Безплатен диспут за приоритетите в 50 НС по БНР Радио Пловдив - II част
Безплатен предизборен диспут по БНР Радио Благоевград - I част
Безплатен предизборен диспут по БНР Радио Благоевград - II част
Социална политика и здравеопазване – платен диспут по БНР Радио София
Втората европейска дискусия по "Хоризонт": Водачи на листи за бъдещето на ЕС
Безплатен предизборен диспут в БНР Радио Кърджали - I част
Безплатен предизборен диспут в БНР Радио Кърджали - II част
Европолитики за култура и модели на финансиране – диспут по "Христо Ботев", БНР
Европейският парламент и Зелената сделка - диспут по Радио София, 1-ва част
Европейският парламент и Зелената сделка - диспут по Радио София, 2-ра част
Платен предизборен диспут по БНР Радио Видин
I част на безплатен предизборен диспут по БНР Радио Видин
II част на безплатен предизборен диспут по БНР Радио Видин
"Европа: визия за развитие – проблеми, възможности и решения" – безплатен диспут в БНР Бургас
ЕП и Зелената сделка - какво е бъдещето за България? Диспут по БНР Радио София - I част
ЕП и Зелената сделка - какво е бъдещето за България? Диспут по БНР Радио София - II част
Безплатен диспут в БНР Радио Шумен: "Политики на разширяване и реформи в ЕС"
Предизвикателствата пред ЕС и българските интереси – диспут по програма "Хоризонт"
Как ще работи 50-ият парламент? Диспут по "Хоризонт" - I част
Как ще работи 50-ият парламент? Диспут по "Хоризонт" - II част
Какъв трябва бъде ЕС след изборите? 1-ва част на диспута по БНР Радио Видин
Какъв трябва бъде ЕС след изборите? 2-ра част на диспута по БНР Радио Видин
Политиките в областта на културата - диспут по "Христо Ботев". I част
Политиките в областта на културата - диспут по "Христо Ботев". II част
Диспут по БНР Радио Стара Загора на тема: "Приоритети в работата на НС" - I част
Диспут по БНР Радио Стара Загора на тема: "Приоритети в работата на НС" - II част
Диспут по БНР Радио Стара Загора: "Регионални политики на ЕС"
Предизвикателствата пред ЕС и българските интереси – диспут по програма "Хоризонт", I част
Предизвикателствата пред ЕС и българските интереси – диспут по програма "Хоризонт", II част
Как ще работи 50-ият парламент? Диспут по програма "Хоризонт"
Платен диспут за правосъдието и борбата с корупцията по БНР Радио Пловдив
Медиите – между обществения интерес и политическия натиск. Диспут по "Христо Ботев" - I част
Медиите – между обществения интерес и политическия натиск. Диспут по "Христо Ботев" - II част
Медиите – между обществения интерес и политическия натиск. Диспут по "Христо Ботев" - III част
Медиите – между обществения интерес и политическия натиск. Диспут по "Христо Ботев" - IV част
Политическата нестабилност и възможните коалиции. Дискусия по "Хоризонт" - I част
Политическата нестабилност и възможните коалиции. Дискусия по "Хоризонт" - II част
Политическата нестабилност и възможните коалиции. Дискусия по "Хоризонт" - III част
Политическата нестабилност и възможните коалиции. Дискусия по "Хоризонт"
Децентрализация на местно ниво и инвестиции. Диспут по Радио София - I част
Децентрализация на местно ниво и инвестиции. Диспут по Радио София - II част
Медиите - между обществения интерес и политическия натиск. Диспут по "Христо Ботев" - I част
Децентрализация на местно ниво и инвестиции. Диспут по Радио "София"
Предизвикателствата пред ЕС и българските интереси. Диспут по "Хоризонт"
Как ще работи 50-ият парламент? Диспут по "Хоризонт"
Здравеопазване. Мисията не/възможна. Диспут по "Христо Ботев" - I част
Здравеопазване. Мисията не/възможна. Диспут по "Христо Ботев" - II част