Договори

във връзка с предизборна кампания по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс

Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет

Посредник*

Предмет на договора

Срок на договора

Медия

Медиен пакет

(Вида на пакета според т. 1, 2 или 3)

Обща стойност

(в лева без ДДС)