Договори

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

ЗА ИЗБОР НА 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 05.10.2014

Наименование на
партия/коалиция или
инициативен комитет

Предмет на договора
Срок на договора
Програма

Обща стойност

(в лева без ДДС)
ПП Нова алтернатива
Изработка на спот
04.09.2014

250 лв.
ПП Движение 21
Излъчване на клипове
05.09. – 12.09.2014
„Хоризонт“
1 200 лв.
КП Реформаторски блок
Излъчване на хроника
09.09.2014
„Хоризонт“
300 лв.
КП БСП лява България
Излъчване на хроники
05.09. – 10.09.2014
„Хоризонт“
               1 200 лв.
ПП Движение 21
Излъчване на клипове и интервюта
15.09. – 03.10.2014
„Хоризонт“
               6 180 лв.
КП Реформаторски блок
Излъчване на хроника
10.09.2014
„Хоризонт“
300 лв.
ПП Партия на зелените
Излъчване на клипове
11.09. – 03.10.2014
„Хоризонт“
4 200 лв.
ПП ДПС
Излъчване на клипове
11.09. – 03.10.2014
„Хоризонт“
15 900 лв.
ПП ДПС
Излъчване на хроники
11.09. – 03.10.2014
„Хоризонт“
3 000 лв.
КП БСП лява България
Излъчване на хроники
10.09. – 14.09.2014
„Хоризонт“
1 500 лв.
КП Реформаторски блок
Излъчване на хроника
13.09.2014
„Хоризонт“
300 лв.
ПП ГЕРБ
Излъчване на хроника
11.09.2014
„Хоризонт“
300 лв.
КП Реформаторски блок
Излъчване на хроники
15.09.2014
„Хоризонт“
600 лв.
КП БСП лява България
Излъчване на хроники
15.09. - 19.09.2014
„Хоризонт“
1 500 лв.
КП Реформаторски блок
Излъчване на хроника
19.09.2014
„Хоризонт“
300 лв.
КП Реформаторски блок
Излъчване на хроника
19.09.2014
„Хоризонт“
300 лв.
ПП ГЕРБ
Излъчване на хроника
20.09.2014
„Хоризонт“
300 лв.
КП Реформаторски блокИзлъчване на хроника 20.09.2014„Хоризонт“600 лв.
КП БСП лява България
Излъчване на хроники
20.09. – 23.09.2014
„Хоризонт“
                1 200 лв.
КП Реформаторски блокИзлъчване на хроники24.09.2014„Хоризонт“                   300 лв.
ПП Новото времеИзлъчване на клипове30.09. – 03.10.2014„Хоризонт“ 3 320 лв.
ПП ДПС Излъчване на хроники
24.09. - 03.10.2014 
„Хоризонт“ 1 500 лв.
КП БСП лява БългарияИзлъчване на хроники 24.09. - 27.09.2014 „Хоризонт“     1 200 лв.                
Коалиция "Левицата и Зелена партия" Излъчване на клипове и репортаж28.09. – 02.10.2014
„Хоризонт“      1 600 лв.                 
КП Реформаторски блок
Излъчване на хроника
28.09.2014
„Хоризонт“
         300 лв.
КП БСП лява БългарияИзлъчване на клипове и хроники
27.09. – 03.10.2014
„Хоризонт“
      14 280 лв.
ДПС Излъчване на хроники30.09. - 03.10.2014„Хоризонт“          600 лв.
КП Реформаторски блок  Излъчване на хроника27.09. - 30.09.2014 „Хоризонт“       1 200 лв.
КП Реформаторски блок
 Излъчване на хроника01.10.2014„Хоризонт“          300 лв.
ПП ГЕРБ Излъчване на клипове 02.10. - 03.10.2014„Хоризонт“        2 320 лв.
КП Реформаторски блок Излъчване на хроника 02.10.2014 „Хоризонт“           300 лв.
ПП Новото време Излъчване на клипове 02.10. – 03.10.2014 „Хоризонт“        1 100 лв.
 ПП ДПСДопълнително споразумение към Заявка-договор от 10.09.2014          13 980 лв.
ПП ДПС Допълнително споразумение към Заявка-договор от 10.09.2014          2 700 лв.
КП БСП лява България Допълнително споразумение към Заявка-договор от 26.09.2014          11 360 лв.