Споразумение между БНР и политическите сили за отразяване на предизборната кампания

На 1.09.2014 г. бе подписано споразумение за реда и условията за отразяване в програмите на БНР на предизборната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Тук можете да видите пълния текст на споразумението, както и подписите на политическите сили.