Как да подам сигнал

1. Омбудсманът на БНР разглежда сигнали и жалби, свързани само с журналистическото съдържание, което създават програмите на БНР.

2. Можете да се свържете директно с омбудсмана чрез: електронната му поща ombudsman@bnr.bg; като попълните формата за връзка с омбудсмана на БНР, публикувана на сайта на БНР - bnr.bg; по пощата на адрес - София,  ПК 1040, бул.“Драган Цанков“ №4, Българско национално радио; като предадете сигнала на рецепцията на БНР;

3. Сигналът/жалбата се разглежда, ако е подаден не по-късно от три месеца след излъчването/публикуването на съдържанието, чийто обект е той.

4. В сигнала/жалбата е необходимо да бъдат посочени името на подателя и адрес за обратна връзка. Анонимни сигнали не се разглеждат.

  *Личните данни не се предоставят на трети страни,освен ако това не се изисква от надзорни органи и / или съдилища.

5. Сигналът/жалбата трябва да бъдат мотивирани и в тях да е посочено конкретното журналистическо съдържание, което го е предизвикало.

6. Ако подаването на сигнала/жалбата до омбудсмана на БНР има предшестваща комуникация с редакционен екип на БНР, тя трябва да придружава жалбата до омбудсмана на Радиото.

7. Омбудсманът може да изслушва вътрешни и външни експерти и страни, участващи в оценката на жалбата.

8. В рамките на десет дни ще получите потвърждение, че сигналът/жалбата Ви ще бъде разгледана от омбудсмана на БНР.

9. В срок от трийсет дни чрез посочения от Вас комуникационен канал ще Ви бъде предоставен писмен отговор на сигнала/жалбата.Ако случаят изисква по-обстойна проверка, срокът е два месеца, като за удължаването на срока ще бъдете изрично уведомен.

10. Омбудсманът на БНР информира ръководството на съответната програма и редакционния екип за резултатите от разглеждането на Вашия сигнал/жалба.