Резултати : Autor Kostadin Atanasov

2019-ta – viti me rritje të radhës të investimeve të drejtpërdrejta të huaja në Bullgari

Tendenca e rritjes së investimeve të drejtpërdrejta të huaja në Bullgari po vazhdon dhe gjatë vitit 2019. Sipas të dhënave të Bankës Popullore Bullgare për periudhën janar-tetor ato janë afro 953.3 milionë euro dhe tejkalojnë me 554 milionë ato nga e..

28.12.19 10:10 |

Doğrudan yabancı yatırımların artışı 2019 yılında da sürdü

Bulgaristan'daki doğrudan yabancı yatırımların artışı 2019 yılında da sürdü Bulgaristan Merkez Bankası BNB verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde yabancı yatırımlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 554 milyon avro fazla olurken 953.5 milyon avroya..

24.12.19 08:00 |

Foreign direct investments in Bulgaria continue to increase in 2019

The foreign direct investments in Bulgaria continue to increase in 2019. According to data of the Bulgarian National Bank, between January and October this year FDIs amounted to EUR 953.1 million, which was EUR 554 million more as compared to the..

23.12.19 12:23 |

2019, un año más de crecimiento de la inversión extranjera directa

La tendencia al aumento de las inversiones extranjeras directas en Bulgaria se ha conservado también en 2019.Según datos del Banco Central de Bulgaria, de enero a octubre estas inversiones ascendieron a casi 953 300 000 euros superando en 278 000 000 euros..

23.12.19 12:18 |

Buxheti 2020 - çfarë gjëje të re?

Buxheti i Bullgarisë për vitin 2020 e vë aksentin  për vit të radhës mbi shtimin e rrogave në sektorin publik dhe mbi politikën për një rritje më serioze të rrogave të mësuesve, të cilat do të dyfishohen në kuadrin e mandatit katërvjeçar të qeverisë...

18.12.19 15:16 |

2020 yılı bütçesinde yeni olan nedir?

Bulgaristan’ın 2020 bütçesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kamu sektöründe çalışanların maaşlarının yükseltilmesine ve öğretmen maaşlarının daha ciddi bir şekilde artırılmasına yönelik politikaya vurgu yapıyor. Öğretmen maaşları hükümetin 4 yıllık..

18.12.19 14:35 |

Presupuesto 2020: ¿qué hay de nuevo?

El Presupuesto de Bulgaria para el año 2020 enfatiza, un año más, en el aumento de los salarios en el sector público y en la política tendente a incrementar de manera más acentuada las remuneraciones de los maestros y profesores de escuela,..

18.12.19 11:28 |

Bulgaria’s 2020 state budget-what is new?

Bulgaria’s 2020 state budget accentuates for another consecutive year on the increase of wages in the public sector and on significant increase of the salaries of the Bulgarian teachers, which will double by the end of the term of office of the..

18.12.19 10:36 |

2019-ta − një vit i pazakonshëm, por relativisht i mirë për turizmin bullgar

Viti i tanishëm është relativisht i mirë për turizmin bullgar. Ky është viti me më shumë turistë të kënaqur në vend. Një nga shkaqet për këtë është numri më i pakët i pushuesve nëpër bregdetin e Detit të Zi, sesa në vitin e mëparshëm. Përveç kësaj gëzuam..

13.12.19 11:21 |

2019 has been good, yet extraordinary year for Bulgaria’s tourism

2019 has been relatively good for Bulgaria’s tourism. This has been the year with the highest number of satisfied tourists. On one hand, this was due to the lower number of tourists spending their vacation along the Bulgarian Black Sea..

12.12.19 14:36 |