Договори

Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания за избори за общински съветници и кметове в България на 27 октомври 2019 г. по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс

Партия/коалиция/
инициативен комитет
ПосредникПредмет на договора
Срок на договора
Програма
Обща стойност
(в лева без ДДС)
ПП ДПСНеИзлъчване на хроники28.09. – 07.10.201
"Хоризонт"3 000,00 лв

КП ДЕМОКРАТИЧНА
БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ

НеИзработка на спот и участие в диспути27.09. – 20.10.201 "Хоризонт" 2 950,00 лв.
ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
НА ГРАЖДАНИТЕ“ (ДБГ)
НеУчастие в диспут06.10.2019"Хоризонт" 350,00 лв.
ПП ДПСНеИзлъчване на хроники08.10. – 17.10.2019"Хоризонт"3 000,00 лв.
ИК за Александър Иванов ВаклинНеУчастие в диспут20.10.2019 "Хоризонт" 700,00 лв.
КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ  - допълнително споразумение към договор МИ-2/27.09.2019
 НеИзработка на спот, участие в диспути, участие в дискусия и интервю 27.09. – 24.10.2019 "Хоризонт"
3 100,00 лв.
ПП МИР
НеУчастие в диспут20.10.2019 "Хоризонт"700,00 лв.
ПП АТАКА
НеИзлъчване на клипове23.10. – 25.10.2019"Хоризонт"3 760,00 лв.
ПП ДПСНеИзлъчване на хроника25.10.2019"Хоризонт"300,00 лв.