Как и къде да гласувам

Информационно-разяснителна кампания на ЦИК за гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Право да гласуват на местните избори имат български граждани, живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място с постоянен и настоящ адрес на територията на България, като и поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община или кметство не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.

Активно избирателно право

По информация на ГРАО всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/. Сайтът предоставя и възможността да се подават "Заявление за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

Чрез SMS. Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция.

Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Гласуване на избиратели с увреждания

Дигитален материал за хора с увреждане

Дигитален материал за гласуване по настоящ адрес