Контакти на Музикална къща БНР

Явор Димитров - Директор

yavor.dimitrov@bnr.bg

Галина Траянова – Главен продуцент

galina.trayanova@bnr.bg

Мария Гешевска – Продуцент „Концертна дейност“

maria.geshevska@bnr.bg

Людмила Герова-Керестелиева - Продуцент „Симфонична музика“

lyudmila.gerova@bnr.bg

Мая Райкова - Продуцент „Джаз, поп и рок“

maya.raykova@bnr.bg

Лили Николова - Продуцент „Камерна музика“

liliya.nikolova@bnr.bg

Ваня Монева - Продуцент „Народна музика“

vanya.moneva@bnr.bg

Георги Еленков - Продуцент „Вокална музика“

georgi.elenkov@bnr.bg

Десислава Маркова - Продуцент „Детска музика“

desislava.markova@bnr.bg

Продуценти „Документална продукция“:

Катерина Цанкова

katerina.tsankova@bnr.bg

Биляна Чокоева

bilyana.angelova@bnr.bg

Сирма Нанова- Координатор

Тел. 02 9336 352

Факс 02 963 42 95

bnr.bg/music

Билети може да купите от Рекламно-информационния център на БНР: 11:30 - 18:00 (понеделник-петък)

Телефон: 02/9336 768