Гласът на българските граждани

На 18 януари във Второ студио на БНР се проведе първата от поредицата дискусии по проекта „Нашата Европа“ на националната медия. Проектът популяризира инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“ и се реализира с финансовата подкрепа на ЕП.

Основните участници в дискусията бяха проф. Нели Огнянова - експерт по медийно право, проф. Нина Дюлгерова - експерт по международни отношения, Иван Яхнаджиев - художник-авангардист, Светла Кьосева - дългогодишен учител, преводач, студенти от НАТФИЗ, ученици от Американския колеж в София.

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че в бъдеща Европа трябва да бъде намалена бюрокрацията по отношение на кандидатстването за европейски проекти в сферата на културата. Според тях достъпът до такива проекти е ограничен от множество процедурни трудности, които отнемат от творческата енергия на кандидатстващите и ги обезсърчават.

Според някои от участниците, за да достигне истинския си потенциал, една творческа личност трябва да бъде добре защитена. Дискутиращите си дават сметка колко нюансирана и сложна е темата за авторското право, но въпреки това споделят мнението, че феномени като дигиталното пиратство и останалите аналогови форми на кражба на интелектуална собственост са пречка за творческата дейност.

В свят, който в технологично отношение напредва с непредсказуеми темпове, дискутиращите искат да видят една много по-технологична и дигитална Европа. В контекста на темата за творческата личност това означава много по-добър обмен на идеи и много повече възможности за развитие.

В Европа на бъдещето трябва да има балансирано участие на малките и големите страни. Българските творци трябва по-активно да присъстват в културата на Европа не само за да я опознават, но и за да представят нашата култура.

Големите разлики във финансовото състояние на различните държави в крайна сметка водят до различни възможности за мобилност, въпреки че  ЕС дава равен достъп до проектите, свързани с пътувания. Ако тези разлики бъдат компенсирани, българите ще участват по-пълноценно в процеса на взаимно опознаване на различните култури.

Получи се богата дискусия с множество гледни точки. Извън конкретните теми, довели до оформянето на идеи за това каква искаме да бъде Европа, бяха маркирани сложни въпроси  като творческата свобода и докъде се простира, както и доколко е  допустимо въобще да бъдат регулирани изкуствата и културата.

Подкасти от БНР