График на дискусиите

18.01.22

Програма „Христо Ботев“

Творческата личност - човешки права, европейски ценности и сигурност

Информация

25.01.22

Благоевград

Възможностите за младите хора в образованието

Информация

08.02.22

Варна

Дигиталната трансформация на местната власт

Информация

10.02.22

Бургас

Туризъм. Възможности за реализация. Нови правила

Информация

15.02.22

Bидин

Миграцията. Можем ли да превърнем проблемите във възможности

Информация

22.02.22

Кърджали

Изменение на климата и околна среда

Информация

01.03.22

Пловдив

Здравеопазване

Информация

08.03.22

Радио София

Цифрова трансформация

Информация

15.03.22

Стара Загора

Изменение на климата и околна среда

Информация

22.03.22

Шумен

Здравеопазване

Информация

29.03.22

Програма „Христо Ботев“

Българският независим културен сектор и европейската сцена

Информация

05.04.22

Благоевград

Изкуство и наука - заедно за по-добра Европа: Препоръките

Информация

12.04.22

Бургас

Ценности и права, върховенство на закона, сигурност

Информация

19.04.22

Варна

Изменение на климата и околна среда

Информация

26.04.22

Видин

Здравеопазване

Информация

10.05.22

Кърджали

Миграция

Информация

17.05.22

Пловдив

Европейска демокрация

Информация

31.05.22

София

Образование, култура, младеж и спорт

Информация

07.06.22

Стара Загора

ЕС по света

Информация

14.06.22

Шумен

По-силна икономика, социална справедливост

Информация