График на дискусиите

18.01.22

Програма „Христо Ботев“

Творческата личност - човешки права, европейски ценности и сигурност

Информация

25.01.22

Благоевград

Възможностите за младите хора в образованието

Информация

08.02.22

Варна

Цифрова трансформация

10.02.22

Бургас

Туризъм. Възможности за реализация. Нови правила

22.02.22

Кърджали

Изменение на климата и околна среда

01.03.22

Пловдив

Здравеопазване

08.03.22

Радио София

Цифрова трансформация

15.03.22

Стара Загора

Изменение на климата и околна среда

22.03.22

Шумен

Здравеопазване

29.03.22

„Хр. Ботев“

Образование, култура, младеж и спорт

05.04.22

Благоевград

Препоръките за бъдещето на Европа

12.04.22

Бургас

Ценности и права, върховенство на закона, сигурност

19.04.22

Варна

Изменение на климата и околна среда

26.04.22

Видин

Здравеопазване

10.05.22

Кърджали

Миграция

17.05.22

Пловдив

Европейска демокрация

31.05.22

София

Образование, култура, младеж и спорт

07.06.22

Стара Загора

ЕС по света

14.06.22

Шумен

По-силна икономика, социална справедливост

Подкасти от БНР