Контакти

Управителен съвет
02 9336 330
Генерален директор
02 9336 282 gendirector@bnr.bg
Програмен директор
02 9336 571
progdirektor@bnr.bg
Програма „Хоризонт“
02 9336 497
newsroom@bnr.bg
Програма „Христо Ботев“
02 9336 456hristobotev@bnr.bg
Дирекция "Мултимедийни програми"
02 9336 633
digitalbroadcasting@bnr.bg
Икономическа дирекция
02 9336 618
yordanov.d@bnr.bg
Реклама и маркетинг
02 9336 562advertising@bnr.bg
Връзки с обществеността
02 9336 361pr@bnr.bg
Дирекция „Правна и човешки ресурси“
02 9336 323jurists@bnr.bg
Дирекция „Международно сътрудничество“
 02 9336 554bgintrel@bnr.bg
Дирекция „Техника“
02 9336 295uzunov.s@bnr.bg
Дирекция „Музикална къща БНР“
02 9336 352dmusic@bnr.bg
БНР - централа
02 93361

Рекламно-информационен център на БНР

02 9336 768