Eмисия новини
от часа
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Здравното осигуряване на учениците и студентите

Техническият университет поема здравните осигуровки на пъровокурсниците преди началото на учебната година

Снимка: campus.egov.bg

Държавата плаща здравните вноски на учениците до дипломирането им, до датата на първата поправка при зрелостните изпити или изпитите за придобиване на професионална квалификация или до прекъсването на обучението.

Единственото условие е ученикът да не е навършил 22-годишна възраст. Това посочиха за БНР от Националната агенция по приходите.
 
Учениците, включени в обучение чрез работа - дуална система на обучение, също подлежат на задължително здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет.

Приетите да учат в България студенти и докторанти - редовно обучение по държавна поръчка също се осигуряват здравно за сметка на държавния бюджет до навършване на 26-годишна възраст, посочиха още от НАП за БНР.

Снимка:НАП

Те са осигурени здравно за периода на своето обучението от началото на академичната година.

Това потвърдиха за БНР и от най-голямото висше учебно заведение в страната Софийския университет "Св.Климент Охридски".

За разлика от други университети обаче студентите, приети в Технически университет София, се осигуряват здравно от датата на записване в първи семестър на първи курс и при попълване на стандартна декларация. Тоест за месеците след завършване на 12 клас през юни до започване на академичната година през октомври здравните осигуровки на студентите се поемат от висшето училище. Това посочиха от пресцентъра на ТУ- София за БНР.

За да се осигуряват за сметка на държавния бюджет, е необходимо студентите да са приети в редовна форма на обучение във висши училища и е без значение дали са приети да учат в държавен или частен ВУЗ. Това важи и за докторантите.

Студентите, които не се обучават в редовна форма на обучение не се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

Ако липсват периоди в здравното осигурямване на студентите и докторантите,  те трябва да представят в териториалната дирекция на НАП документи, доказващи, че са студенти, редовна форма на обучение или докторанти. В документите трябва да е посочен периода на обучение - това става с удостоверение или служебна бележка от университета или диплома , посочват още от НАП.

Важно е да са отбележи, че за периодите, в които студентите не отговарят на условията за задължително здравно осигуряване -  тоест времето, в което зрелостниците са завършили 12 клас и все още не са започнали да учат като студенти, са длъжни да се осигуряват за своя сметка до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Преди внасяне на здравноосигурителни вноски, е необходимо лицата да подадат декларация образец № 7 в НАП.

Това може стане и по пощата, която за физическите лица това е дирекцията или офиса по постоянен адрес, по електронен път, през портала за електронни услуги на НАП, с квалифициран електронен подпис или безплатно издаден от НАП персонален идентификационен код.

Декларацията може да бъде подадена, а здравноосигурителните вноски платени изцяло онлайн, чрез електронните услуги на НАП, като затова е нужен ПИК, издаден от приходното ведомство.

Българските студенти, които са редовна форма на обучение и са приети в чужбина , също са осигурени за сметка на държавния бюджет.

За целта те трябва да представят в офисите на НАП по постоянен адрес удостоверение или служебна бележка от университета, в който следват, диплома за завършено висше образование . Тези документи трябва да са преведени от лицензирана фирма и се вземат предвид само, ако в тях е посочен периода на обучение.

Снимка:НЗОКМедицинската помощ в страни от Европейския съюз се ползва само срещу предоставяне на валидна българска Европейска здравноосигурителна карта. Това коментираха от НЗОК за БНР.

За целта учащите следва да не прекъсват своето здравно осигуряване в България.

Ако български студент в държава от ЕС започне легална работа там, той ще трябва да се осигурява в държавата по извършване на трудовата дейност. Тогава компетентна държава за здравното му осигуряване и за издаване на всички необходими европейски документи ще е държавата по месторабота.

Когато такъв студент се завърне за ваканция или на гости в България, той ще ползва при необходимост само спешна и неотложна медицинска помощ в страната - срещу представяне на валидна чуждата ЕЗОК.

Ако студентът разполага с валидна българска ЕЗОК, срещу нея той може да получи необходимата му медицинска помощ в другата държава, посочват още от Здравната каса. 

Ако български редовен студент в европейска държава е бил здравноосигурен в България, а е заплатил вноски и към чуждата здравноосигурителна система, сумите за тези вноски след 01.01.2007 г. могат да бъдат възстановени от осигурителната институция на другата държава след представяне на формуляр Е 104 , който се издава от Централното управление на НЗОК.

БНР подкасти:

Новините на БНР – във Facebook, Instagram, Viber, YouTube и Telegram.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Горещи теми

Войната в Украйна

Най-четени