Ефирни телефони: 02 963 56 50 и 02 963 56 80

Изкуството като обществена памет

Социалистическият музей разказва за епохата през арт-а

Снимка: БГНЕС
Музеят на социалистическото изкуство има един по-различен профил. Той се различава от художествените музеи, както и от музеите, които изследват и презентират политическата история на определена епоха. Този музей съчетава и двете функции, казва Николай Ущавалийски - зам. директор на Националната галерия и завеждащ Музея за социалистическо изкуство.

Това е единственият музей съществуващ досега, който се занимава с изкуството в периода на социалистическо управление в България. В Европа, в бившите социалистически страни, съществуват няколко музея, но те са насочени повече към политическата гледна точка от този период.

Музеят има две обособени пространства - едното е екстериорно, един скулптурен двор, в който са показани над 70 произведения на монументалната скулптура от този период (там е и петолъчната звезда от бившия Партиен дом). Другото пространство е интериорно - това е залата за изложби, в която се представят различни експозиции.

“Тук естетиката, като категория в историята на изкуството, при профила на този музей няма тази първенстваща роля, както е в една художествена галерия, тук тя е подчинена на едни идеологически парадигми, които определят характера на българското изкуство за голяма период от време. Ние се опитваме да показваме онези произведения, които са етапни, емблематични за определен период от това време, и за определена тема или проблем”, казва Ущавалийски.

В музея се правят изложби и на автори, чиято различна гледна точка е много важна. Такава е изложбата на артистична група художници от Чехия, които са представили много интересна скулптурна инсталация, която по много силен гротесков и експресивен начин са представили трагична случка от историята на Чехословакия.

Повечето посетители в музея са чужденци. “Това си обяснявам, от една страна, с различната ситуация, от която идват нашите чуждестранни посетители. Търсят нещо, което не познават. Звучи им екзотично”, казва той.
Изкуството, което се презентира в художествените музеи, дава възможност на един зрител да състави своя собствена представа за времена, които отдавна са отминали.