Eмисия новини
от 12.00 часа

Срещи с политиките на сближаване

Представяме ви човешките лица и историите зад предизвикателствата и успехите на регионите, финансово подпомогнати от Европейския съюз.

Поредицата от осем аудио репортажа под формата на подкаст и излъчени в ефир кратки версии е част от проекта „Нека се запознаем с политиката на сближаване: пътуване през историите за предизвикателствата и успеха на регионите“, който се осъществява, съгласно договора между Българското национално радио в качеството си на партньор,  фондация „Евранет“ и EURACTIV Media Network. 

Авторите са общо 16 журналисти, които работят в съавторство по двойки от националните програми на БНР: програма Хоризонт и програма Христо Ботев, с журналисти  от всички регионални програми на БНР.

Кратки резюмета на английски можете да прочетете в текста съпътстващ подкастите. 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.