Контемпо

сряда
от 19.30 до 21.30 часа
Предаване за композитори от XX и XXI век, които творят във всички съвременни класически жанрове. Подготвя се от екип, който под формата на отделни рубрики всеки сезон актуализира различни теми. В рамките на предаването слушателите могат да очакват:
• Световни премиери на български и чужди творби
• Произведения от членове на Съюза на българските композитори
• Творби от жени композитори
• Филмова музика
• Музика от видео игри

В рубриката "Композитор на месеца" подробно се разглежда творчеството на един реномиран автор. Веднъж в месеца звучат концерти, получени по линия на международния обмен на Еврорадио.
Екип: Петя Габрова, Цветана Тончева, Цветелина Начева.