Изгрев

неделя, от 6.05 до 7.00 часа

Предаването стимулира предприемаческия дух във всички отрасли на земеделието и животновъдството, рибарството и аквакултурите, в селския туризъм; популяризира опита и добрите практики на семейните стопанства, съхраняването на местните занаяти, ритуали, традиции, родовата памет и приемственост в занятията, инициативите и дейностите за подобряването на качеството на живота в малките селища. Разяснява политиката за развитие на селските райони и възможностите за усвояване на средствата по европейските програми. Проследява осъществяването на контрола по опазването и стопанисването на язовирите, рибните басейни, горите; опазването на националните и природните паркове, природните и биосферни резервати; обсъжда законодателните предложения и промени в горския сектор и във всички отрасли на земеделието, животновъдството, рибарството и аквакултурите. Търси мнение и коментар от страна на експертите. Следи тенденциите в развитието на селскостопанската наука у нас и по света; предлага актуална информация за опита на други страни, за важни селскостопански кампании, за движението на цените на селскостопанската продукция по борси, пазари и тържища. Предаването "Изгрев" е насочено както към производителите, преработвателите и жителите на отделните селища, така и към специалистите в различни местни и държавни институции, според случая и към законодателната власт.

Екип на предаването: Зорница Гъркова, Елина Величкова, Оля Стоянова

Публикации

Стойна Бонева

Храна за душата

Бързай бавно, прави нещата постепенно, не се отказвай – фрази, които изглеждат изтъркани от твърде много употреба. Има хора обаче, които дават на тези фрази нов смисъл, и то не като ги изричат, а с действията си и житейските избори, които правят. Стойна..

публикувано на 21.07.21 в 09:50

Годжи бери и предприемачество

Преди няколко години в България се засилва интересът към отглеждането на годжи бери на по-големи площи. Инж. Мария Василева е една от тези, възползвали се от възможността да отглеждат тази екзотична за България култура.  Мария започва с по няколко..

публикувано на 20.07.21 в 08:50

Растения и хора

Между растенията и хората се изграждат понякога невидими, но изключително силни връзки, които траят с поколения и за които често не си даваме сметка. Дървото, което някой преди нас е посадил, създало легенда в рода, растението, което сме получили като..

публикувано на 16.07.21 в 17:45

Сценарии за развитие на българското земеделие и селските райони

ОСП е съкращение на Обща селскостопанска политика не само за България, а за целия Европейски съюз. Идеята за нея съществува и тя се прилага от 1962 г., като дава възможности за партньорство между селското стопанство и обществото, изграждайки връзки на..

публикувано на 12.07.21 в 14:30
Илия Пешев пред ателието си в София

Часовник и безвремие, и дългата история на ножа

През 30-те години на миналия век британският поет и аристократ Едуард Джеймс е много близък до течението на сюрреализма и е близък приятел на писателя Олдъс Хъскли, комуто споделя опасенията си, че след Втората световна война вероятно много от..

публикувано на 11.06.21 в 15:20
Десислава Владовска

Да създаваш и да даваш

Майсторката на грънци Десислава Владовска живее в село Раданово, близо до Полски Тръмбеш, и казва, че първият керамик в историята на човечеството е бил жена. Десислава избира да живее на село преди 15 години и е двойно свързана със земята – през глината,..

публикувано на 07.06.21 в 08:20

За биоземеделието... още веднъж

Биоземеделието, казват, е подчинено на естествената обработка на почвата и насажденията и в този смисъл терминът би следвало да бъде просто земеделие.  Защото какво по-естествено от градината, в която се ражда храната ни, от връзката, която..

публикувано на 04.06.21 в 16:05
Дженифър и Митко Кацеви

Едно пчелно семейство

Как се раждат пчелни семейства? Раждат се с легенда и със смелост, казва историята на Дженифър и Митко Кацеви. Те пристигат в България в края на 2019 година – той завърнал се, а тя преместила се от калифорнийския бряг право в Карлово. За..

публикувано на 01.06.21 в 17:01
Дария Гутник с плетивото си

Нишките, които ни изплитат

Дария Гутник е от хората, които дълго и занимателно могат да разказват за любима своя дейност и така да запалят слушателя, че и той да поиска да опита. За Дария плетенето означава потъване в състоянието day dreaming или мечтание и от вече няколко..

публикувано на 31.05.21 в 15:00
Мартин Ангелов и Михаил Кленов

Кой иска да кара колело

Да караш колело е повече от естествено не само като спорт, но и като начин на придвижване. Последната една година изглежда превърна този индивидуален транспорт в необходимост. Ако се замислим, велосипедът не се е променил драстично от времената на своето..

публикувано на 27.05.21 в 09:35