Размер на шрифта
Българско национално радио © 2023 Всички права са запазени

Премълчаните мъчения над мъченика Георги

Всички знаем подвизите на обявения за светец Георги Победоносец, поназнайваме и неща от живота му и чудесата, но за първи път ще навлезем в по-неизвестните страни на житието му. Литературните извори, свързани с името на този светец са много, но доц. д-р Ана Стойкова е извадила на бял свят онези, разказващи за изумително жестоките мъчения срещу християните, на които е подложен и този необикновен мъж..

И още по-точно – проследява как тези мъчения са описани в южнославянската литературна традиция. В огромния 700-страничен том на доц. д-р Ана Стойкова са разгледани най-ранните текстове по темата и те са съпоставени с византийските, латинските и ориенталските им версии.
Описаните мъчения са анализирани през филологическа и историческа гледна точка, като са потърсени връзките им с Библията, с различни апокрифни съчинения, със свидетелства на антични и раннохристиянски автори. За тази цел изследователката е издирила и класифицирала творби появили се по земите на южните славяни както през Средновековието, така и по времето на Османското владичество. Става дума за български, сръбски, молдовски и влашки текстове и сравняването им с гръцките оригинали. Разбира се, най-голямо място в книгата е отделено, както би трябвало да се очаква, на анализа на „Ранното мъчение“ – това е първоначалният гръцки текст за помен и прослава на св. Георги, около което има благодатни за науката неизвестности.

Д-р Ана Стойкова е доцент в Секцията по стара българска литература, Институт за литература към БАН. Научните й интереси са в областта на кирилометодиевистиката, славянската и византийска, славянската текстология, историята на средновековните славянски литератури. Тя е един от авторите на „История на българската средновековна литература“. Преподавала е български език, литература и култура във Варшавския университет, както и дисциплините „Стара българска литература, Християнство и литература“ в ПУ "Паисий Хилендарски" и в Нов български университет. Автор на книгите “Физиологът в южнославянските литератури“, “Първоучителят Методий“, „Славянският Физиолог. Византийска редакция“ и на множество студии и статии.

В „Премълчаната история“ участват и отец Александър Лашков и доц. д-р Веселина Вачкова, които разказват за личността, иконописното наследство и мястото на светеца в нашата иконография.