Реклама

 
 

                 Вие знаете защо, ние знаем как!


             Радио Стара Загора излъчва 24-часова информационно-музикална програма чрез три предавателя:
Стара Загора: FM–88.3MHz, Сливен: FM–97.2MHz и Свиленград: FM-107.8MHz ,
които покриват 1/4 от територията на страната: областите Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, Бургас, Пловдив с близо 3 милиона слушателска аудитория.

             Възможност за тройно покритие на територията на България, чрез излъчване на реклама по програмите на БНР - "Хоризонт" и "Христо Ботев", както и в седемте районни радиостанции на БНР - Пловдив, Благоевград, Стара Загора, Шумен, Варна, Видин и Бургас.

             Разнообразна, оригинална и атрактивна рекламна продукция. Рекламните блокове се излъчват на всеки половин час преди новините, с начало в 25-та и 55-та минута. Ние предлагаме: професионална изработка на аудиоспотове, значителни отстъпки, специални оферти за малкия и среден бизнес, експресно и безупречно осъществяване на поръчките.

             Оптимално позициониране на съответната реклама в програмата на Радио Стара Загора, търсейки най-доброто съотношение целева група/бюджет на клиента.
 

ТАРИФА ЗА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
Валидна от 10.04.2018г.

 

 

 

РЕКЛАМЕН КЛИП С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 30“

понеделник - неделя

ЧАСОВИ ПОЯС

ЦЕНА

06:00-07:00

6.00 лв.

07:00-12:00

7.00 лв.

12:00-15:00

6.00 лв.

15:00-18:00

7.00 лв.

18:00-22:00

5.00 лв.

 22:00-06:00

3.00 лв.

 

РЕКЛАМЕН КЛИП С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ РАЗЛИЧНА ОТ 30“ СЕ ИЗЧИСЛЯВА ПО СЛЕДНАТА СКАЛА

до 10"

до 15"

до 20"

до 40"

до 50"

до 60"

-40%

-30%

-15%

+50%

+80%

+100%

 

РЕКЛАМНО ИНТЕРВЮ / РЕПОРТАЖ /

Цена – 20лв. за 1 минута

*Дължината на интервюто/репортажа/ не може да е повече от 6 минути.

*В цената е включен запис в студио на Радио Стара Загора.

 

 

ДРУГИ ФОРМИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ / СПЕЦИАЛИЗИРАНА РУБРИКА / 

70лв./мин 

*Информационни клипове по тези програми се договарят на основата на базовата тарифа.

 

МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО

 

30 излъчвания на рекламен спот до 30“

    90лв.

 

50 излъчвания на рекламен спот до 30“

 140лв.

 

 

МУЗИКАЛНИ ПОЗДРАВИ

При  избор на песен от клиента

5лв.

При избор на звукорежисьора

3лв.

 

КАМПАНИИ В ПОДКРЕПА НА КУЛТУРАТА *   –  50% за:

Преференциални условия за културни събития, фестивали, концерти, изложби, оперни и театрални постановки, наука и образование, книгоиздаване и  други прояви от сходен характер.

*Отстъпката се начислява само при сключване на директни договори между РРС Стара Загора и рекламодателите и не се начисляват отстъпки за обем и агенционни възнаграждения.

 

 ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ КЛИПОВЕ И СЪОБЩЕНИЯ:

Рекламен клип  /до два гласа, с музикална подложка, в срок до една седмица/

70 лв.

Промяна в текста на рекламния клип

10 лв.

Изработване на рекламно съобщение с музикална подложка

40 лв.

При специални изисквания

по ДОГОВАРЯНЕ

 

 

*Рекламните клипове се излъчват в блокове на половин час.

*Времетраенето на рекламните клипове не може да надхвърля 1 мин.

 

 

ИЗЛЪЧВАНИЯ В ПРЕДАВАНИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ЕФИР 

 

Предаване По първи петли“излъчва се всеки четвъртък и се реализира от Радио Стара Загора между 04:00 и 06:00 часа на честотите на програма „Хоризонт“/БНР/ в национален ефир – по тарифата на БНР за този часови пояс.

  

 

ТАРИФА ЗА ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА

 

ПОЗИЦИЯ

Цена за 1 месец

Център - първа страница

150 лв.

Колона дясно-горе

95 лв.

Колона дясно-долу

65 лв.

В края на първа страница

70 лв.

Вътрешна страница, място по договаряне

40 лв.

  

    *При заявки на рекламен банер за срок над 1 месец отстъпките са по договаряне. 

    *При  договори за излъчване на реклама в ефира на Радио Стара Загора на стойност над 2000 лв. без ДДС и при желание от страна на рекламодателя, радиото предоставя възможност за безплатно позициониране на банер за срока на договора. 

 

ОТСТЪПКИ

При договори с рекламни агенции

1. Агенционното възнаграждение, което се предоставя на рекламни агенции е в размер на 15%, изчислена върху брутната стойност на заявените рекламни и спонсорски кампании, като първо се приспада обемната отстъпка по скала.
2. Обемна отстъпка се предоставя върху брутните обеми за всички клиенти, които са заявили рекламни кампании за период от една година от сключване на договора.
- В брутните обеми се включват обемите за спонсорирането на предавания и спонсорирани промоанонси.
- За брутен обем се считат сумите от заявени и излъчени търговски съобщения преди начисляване на ДДС и приспадане на обемна отстъпка и агенционно възнаграждение.
- Обемната отстъпка може да се предостави авансово след подписване на договор за гарантиране на годишен брутен обем.
- В случай, че в края на едногодишния период се установи неизпълнение на поетия ангажимент за обем, всички заявки за периода на договора се преизчисляват със съответната обемна отстъпка.
- Рекламните пакети не подлежат на агенционно възнграждение, но те влизат в натрупаните обеми на агенциите.

 При директни договори

Обемна отстъпка се предоставя на директен клиент, като същата се изчислява върху стойността на всяка отделна поръчка, с натрупване за едногодишен период. За начало на периода се приема датата на първата поръчка.

 

СКАЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБЕМНА

ОТСТЪПКА

от 0 лв. до 100 лв.

0%

от 101 лв. до 1 000 лв.

10%

от 1 001 лв. до 2 000 лв.

15%

от 2 001 лв. до 3 000 лв.

20%

Над 3 001 лв.

по Договаряне

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 


1. Цените в тарифата са без ДДС.
2. Поръчки за излъчвания се приемат в работни дни до 12.00 часа на предходния ден. Заявки, постъпили след този час, но не по-късно от 16.00 часа, се таксуват еднократно със 100 лв.
3. Фиксирана позиция в рекламен блок +10%.
4. Фиксирано излъчване в рамките на 1 час +20%.
5. Излъчване на рекламен клип извън стандартните рекламни блокове, преди или след новини на кръгъл час (обозначен с опознавателен сигнал) +50%.
6. Споменаване на допълнителна търговска марка в рекламен клип +10% за всяка марка.
7. Излъчване на рубрики, интервюта и платени репортажи, свързани с Оперативни програми по различни европейски проекти се договарят по Тарифата за рубрики на Радио Стара Загора. Информационните клипове по тези програми се договарят на базовите цени за реклама в Радио Стара Загора.
8. Условията за отразяване на прояви с благотворителна цел и кампании с обществено значим характер се определят с решение на Управителния съвет на БНР.
9. Стойността на предоставените награди за слушатели, не може да бъде по-малка от стойността на излъчените рекламни клипове, изчислени по тарифата на Радио Стара Загора.

10. Минималните цени за спонсорство се изчисляват на база 100% от базовата цена за съответния часови пояс. Продължителността на спонсорската заставка е до 10".

 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО  -  РАДИО СТАРА ЗАГОРА
Отдел "Реклама", Стара Загора, ул. ”Св.Княз Борис I" № 75
тел./факс: 042 616 431, 042 616 432, студиен телефон: 042 616 440

 Email: reklama@radio-sz.net