Eмисия новини
от часа

БНБ: Спад на преките чуждестранни инвестиции през първото тримесечие с 254,4 млн. евро

Положително салдо по текущата сметка от началото на годината в размер на 654,3 млн. евро

През март 2019 година положителното салдото по текущата сметка на България надвиши 650 млн. евро, докато преките чуждестранни инвестиции се увеличиха с около 53 млн. евро, но при техен сумарен спад от началото на годината с над 250 млн. евро, показват данни на БНБ за платежния баланс на нашата страна.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през март е положителен и в размер на 200,7 млн. евро спрямо дефицит за 48,1 млн. евро точно преди година (през март 2018-а). За първите три месеца на годината текущата и капиталова сметка е на излишък от 893,3 млн. евро при позитивен баланс за едва 7,5 млн. евро през първото тримесечие на 2018-а година.

Салдото само по текущата сметка през март е също положително и възлиза на 155,5 млн. евро при дефицит от 51,3 млн. евро точно година по-рано. За януари - март 2019-а година позитивният баланс по текущата сметка нарасна до 654,3 млн. евро спрямо излишък за едва 5,7 млн. евро през същия период на миналата година, според последните данни на БНБ.

Търговското салдо на нашата страна през март 2019-а година остава отрицателно, но възлиза на едва 41,3 млн. евро при дефицит за 187,4 млн. евро през същия месец година по-рано, като износът на стоки се повишава през март с 211,1 млн. евро (увеличение с 9,5%) до 2,429 млрд. евро, докато вносът нараства с едва 65,0 млн. евро (с 2,7%), достигайки 2,4703 млрд. евро.

В рамките на първото тримесечие търговското салдо е на дефицит от 245,1 млн. евро (0,4% от БВП) при дефицит от 634,4 млн. евро (1,1% от БВП) през същия период на 2018-а година. В същото време износът на стоки се увеличи през трите месеца до края на март с 681,2 млн. евро (с 11,8%) до 6,9662 млрд. евро, докато вносът на стоки за същия период нараства с 292 млн. евро (с 4,2%) до 7,2113 млрд. евро.

Според данни на БНБ финансовата сметка през март 2019-а е положителна и в размер на 14,8 млн. евро при излишък за 88,6 млн. евро година по-рано, като от началото на годината излишъкът по финансовата сметка е в размер на 871 млн. евро (1,5% от БВП) при положителна стойност от 385,6 млн. евро през януари - март 2018-а година.

Снимка

Преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават слабо през март с 53 млн. евро при тяхно намаление с 289,2 млн. евро година по-рано, но през първото тримесечие на годината те намаляват с 254,4 млн. евро след понижение с 52,6 млн. евро през януари - март 2018-а година.

Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна през първите три месеца на настоящата година идват от Холандия (174,3 млн. евро), следвана от Ирландия (70 млн. евро) и Великобритания (52,2 млн. евро).

През март 2019-а година резервите на БНБ се повишават с 231,5 млн. евро при тяхно повишение с 398,8 млн. евро година по-рано, като за първите три месеца на настоящата година те намаляват с 133,2 млн. евро при понижение с 1,0353 млрд. евро през януари - март 2018-а година.


Още от