Të rinjtë në Bullgari nuk kanë dëshirë të bëhen mësues

Pritet, që nga fillimi i vitit 2019 rroga fillestare e mësuesve në Bullgari të bëhet 920 leva. Për këtë arritën marrëveshje gjatë qershorit Ministria e Arsimit dhe e Shkencës dhe partnerët e saj socialë...

Art pa moshë

Fondacioni “ Credo Bonum ” ka popullaritet në qytetet më të mëdha të vendit me fushatën “Libra për pleh”, e cila inkurajon njerëzit të mbledhin mbeturina prej plastmase kundrejt të cilave marrin libra nga..

Fëmijët të cilët u bënë heronj në Facebook

David, Emo, Kalina dhe Eva janë fëmijët, të cilët fituan popullaritet në Fecebook në sajë të një kauze fisnike. Për ditë të numëruara iniciativa e tyre të grumbullojnë para për një nga strehimoret e qenve në..

Ansambli “Lugina e Trëndafilit” u bë fituesi i madh i festivalit të 6 ndërkombëtar folklorik, muzikor dhe të vallëzimit “Dekorata e Beogradit”

Dhe sivjet ansambli “Lugina e trëndafilit” nga qyteti Karllovo korri suksese të mëdha nëpër botë në një festival prestigjioz. Bashkatdhetarët tanë u kthyen me 2 dekorata nga festivali i 6 ndërkombëtar..